Küyerel Düşünce Platformu Konferansı: “Yeni Sol: Peki Ama Nasıl?

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle gerçekleşecek olan konferansta yeni bir sol mümkün olabilir sorusuna yanıtların aranacak. Konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Ferdan Ergut, sol siyaset ve kimlik konusunun üstünde duracağını belirtti ve genel hatlarıyla konferansa ilişkin Küyerel’e şunları söyledi:

“Türkiye’deki çeşitli kimliklerin, tanınma için verdikleri mücadeleler bu toplumun önemli fay hatlarını oluştururken, sol maalesef bu mücadelelerde ön alıcı bir pozisyon tutamıyor, pasif veya reaktif bir siyasetle yetinmek zorunda kalıyor. Bunun elbette birden fazla nedeni olmakla birlikte, Marksist teorinin bu alandaki boşluğunun bu nedenlerin en önemlilerinden biri olduğunu artık kabul etmek gerekiyor. Yenilenme ihtiyacının en yakıcı biçimde hissedildiği alan burası” 

“Bir sol siyasette, her şeyden önce kendi ülkesinde kapitalizmin eklemlendiği yapı neydi? Bu ise son tahlilde tarihi bir sorudur. Kapitalizmin Türkiye’de eklemlendiği yapının özelliklerini ciddiye almayan bir sol mümkün değildir. Bu yapının içinde -bir sürü unsurun yanında- Osmanlı devleti ve kurumları, milliyetçilik, ittihatçılık, Kemalizm, militarizm, etnik kapışmalar, katliamlar, belirli bir politik coğrafya, Kürtler, Aleviler, Hıristiyanlar, Yahudiler, Romanlar var... Eğer kimliklerin, ezelden ebede değişmeyen, özsel karakterleri olduklarını iddia etmiyorsak, tarihsel olarak kurulduklarını, tarihin değişik evrelerinde değişik içeriklerle karşımıza çıktıklarını da kabul etmemiz gerekiyor.”

Ferdan Ergut:

1967’de İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında New York –ABD’de New School For Social Research’te yüksek lisansını, 2000 yılında da aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Tarihsel Çalışmalar bölümlerinde doktorasını tamamladı. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerdeki makalelerinin yanı sıra "Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği (İletişim Yayınları, 2004)" adlı kitabın yazarıdır. Ayrıca Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, (Tarih Vakfı ve Dipnot Yayınevi, 2007. Ayşen Uysal ile birlikte) ve II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010) kitaplarını derlemiştir.

Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümünde Doçent olan Ferdan Ergut, Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( EDP) Genel Başkanı ve Tarih Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.