Dış Politika & Güvenlik Politikası

Dış Politika ve Güvenlik

Heinrich Böll Stiftung Derneği,  şeffaf, demokratik ve barışçıl bir dış politika anlayışına katkıda bulunacak çalışmalar yürütür. Türkiye’nin AB ve diğer bölgesel aktörlerle ilişkilerini arttırıcı, sivil toplumlar arası diyalogu cesaretlendirici projeleri destekler. Türkiye’nin dış politikasını sivil toplum tarafından daha anlaşılır, denetlenebilir ve biçimlendirilebilir kılacak bilgi birikimini ve tartışma ortamını sağlamak üzere konferans, yayın ve araştırma etkinlikleri düzenler.

İSTANBUL'DA SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLAR

Mülteci ve Göç Politikası

Mülteci ve Göç Politikası için diğer içerikler

Küresel Yönetişim

Küresel Yönetişim için diğer içerikler »
Doğu Akdeniz Dosyası

Çalkantılı sular - Doğu Akdeniz'de ihtilaf

Bu dosyada Doğu Akdeniz'de yükselen uluslararası siyasi gerilimi Kıbrıs meselesi, enerji, uluslararası hukuk gibi farklı yönleriyle ele alan uzman görüşlerini bir araya getiriyoruz.

Yayınlar

Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak Pandemi Döneminde İstanbul Örneği.jpg

Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği Raporumuz Çıktı!

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Avcılar gibi göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı 14 belediye ve ulusal ve uluslararası çalışma yürüten 13 sivil toplum kuruluşu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği Raporu’nu hazırladı.

zorunlu göçmenler için sosyal eşitlik pandemi sürecinde yerel yön.rolü.jpg

Zorunlu Göçmenler için Sosyal Eşitlik: Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin ve STK'ların Rolü

TEPAV, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciği ile birlikte, Ankara’da zorunlu göçmen haneler üzerindeki pandeminin etkisini belirlemek, COVID-19 döneminde önlem olarak uygulanan hareket kısıtlayıcı tedbirler esnasında belediye yardımları ve STK faaliyetlerini yürütmeye uygun alternatifleri aramak ve faaliyetlerin zorunlu göçmenler üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir çalışma gerçekleştirdi.