Dış Politika & Güvenlik Politikası

Placeholder Image for Video Content

Dış Politika ve Güvenlik

Heinrich Böll Stiftung Derneği,  şeffaf, demokratik ve barışçıl bir dış politika anlayışına katkıda bulunacak çalışmalar yürütür. Türkiye’nin AB ve diğer bölgesel aktörlerle ilişkilerini arttırıcı, sivil toplumlar arası diyalogu cesaretlendirici projeleri destekler. Türkiye’nin dış politikasını sivil toplum tarafından daha anlaşılır, denetlenebilir ve biçimlendirilebilir kılacak bilgi birikimini ve tartışma ortamını sağlamak üzere konferans, yayın ve araştırma etkinlikleri düzenler.

diğer içerikler

İSTANBUL'DA SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLAR

Göç: bildiklerimiz, bilmediklerimiz

Göç: bildiklerimiz, bilmediklerimiz

Türkiye'nin Batı Balkanlar Dış Politikası

Genç Profesyoneller Programı çerçevesinde hazırlanmıştır