Yeşiller ailesinin Ukrayna’ya desteğini gösterme zamanı

Yorum

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş, benzeri görülmemiş bir trajedi. Ukrayna toplumunun bağımsızlık mücadelesi tarihe geçecek ve Avrupalılar bu direniş hareketinin kahramanlığı ve kararlılığını ​​nesiller boyu hatırlayacak. 2013’te Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda başlayan protestolardan bu yana, binlerce Ukrayna vatandaşı, Avrupa rüyası için canlarını verdi ve şimdi ülkenin demokratik geleceği için kararlılıkla direniyor. Bunlar vakfımızın da canı gönülden kabul ettiği değerler.  Faaliyetlerimizi destekleyen kişilerin Ukrayna’ya da yardım etmek istediğine inanıyoruz. Bunu yapmanın birden fazla yolu var.

»Hamburg 27.02.2022 Protest for Ukraine

Diplomatlar konuştuğunda mermiler konuşmaz. Ancak diplomatik araçlar Putin’i sinsi ve ürkütücü planlarından vazgeçmeye ikna edemedi. Bu zor anda Ukrayna’ya askeri destek şart. Ukraynalı yetkililerin, ordunun ve eylemcilerin açıkça vurguladığı bu talebin meşruiyetini sorgulamak, özellikle ülkenin geleceği için böylesine önemli, varoluşsal bir anda zor. Bununla birlikte, “yeşil hareketi” destekleyen birçok insan sonunda bir ikilemle karşı karşıya kalabilir: bir yandan yıkıcı askeri-sanayi komplekse açıkça karşı çıkarken nasıl destek olunur? Kendimizi Yeşiller hareketi için hâlâ önemli bir rol oynayan pasifist önermelerle tanımlarken Ukrayna’yı nasıl destekleriz? Ancak askeri destek bir savaşı sona erdirmenin veya destek olmanın tek yolu değil.

Toplumsal seferberliğe katılın

Yeşil hareket taban faaliyetleriyle ünlüdür ve iklimin koruması son yıllarda küresel çapta gerçek bir başarı öyküsü haline geldi. Bu an vatandaşların politikacılardan savaşı sona erdirmek ve saldırganı cezalandırmak için gerekli her türlü adımı atmalarını beklediğine dair net ve açık bir mesaj almaları gereken an. Ortaya çıkan büyük toplumsal seferberlik Almanya’nın uluslararası ilişkiler, ekonomi ve savunma gibi kilit alanlarda izlediği politikada bir dizi paradigmanın değiştirilmesinde son birkaç günde en önemli unsurlardan biri haline geldi. Eşi görülmemiş bir küresel dayanışma Rusya’nın saldırganlığını tutarlı bir şekilde kınamak ve Rusya’nın süregelen izolasyonunun devamı konusunda uluslararası toplumun birlik olmasını sağladı. Bölgenizdeki barışçıl bir protesto hareketine katılmanın önemini hafife almayın. Her vatandaş politikacılar üzerinde hem bölgesel hem de merkezi düzeyde baskı oluşturabilir. Yeşiller ailesi olarak, savaşın her geçen gün çevre ve sivil nüfus için feci sonuçlara yol açtığını vurgulamalıyız.

Rusya’daki bilgi ablukasını kırın

Rusya’da dezenformasyona ve gerçeğe dayalı bilgilere erişimin imkânsızlığına karşı mücadele etmek, acımasız rejim üzerinde katmerli baskı oluşturabilecek bir diğer önemli unsur. Savaş Rusya’nın kamusal alanında yaşanmadığı için, bu ülkede arkadaşları, meslektaşları veya akrabaları olan herkes genel kamuoyunun Ukrayna’daki gerçek durum hakkında bilgi sahibi olmasını ve başkanın Rus vatandaşlarının hayatını hiçe saydığını öğrenmesini sağlamak için çalışabiliriz. Kremlin’in propaganda makinesine karşı mücadele hiç kolay değil, ancak kayayı delen damladır. Uyanık olmalı ve propagandadan ibaret sloganları tekrarlamamalıyız. Örneğin “Ukrayna krizi” terimini kullanmayıp, Rusya’nın kendi isteğiyle başlattığı savaş diyelim. Rus medyasını takip etmemek ya da Rus ürünlerini satın almamak konusunda da kararlı bir duruş sergileyebiliriz.

Ukrayna toplumuna destek verin

Yeşil hareketin ayırt edici özellikleri her zaman birbirine karşı empati, bir topluluğa güçlü bir aidiyet duygusu ve yardım etme isteği olmuştur. Bu, savaştan kaçmak için sığınak arayanlara destek olabileceğimiz bir zaman. Ne de olsa, Yeşil hareket yıllar içinde azınlıklar da dahil olmak üzere çeşitli sosyal grupların ihtiyaçlarına duyarlılığını geliştirdi ve güçlendirdi. Bu özellikle insani yardım sağlamanın bu kadar zor ve genellikle kaotik olduğu koşullarda faydalı bir özellik. Gönüllü faaliyetlerle ve/veya mali yardım sağlayarak destek verebiliriz. 2013’ten sonra, Ukrayna topraklarının işgali sonucu evlerini terk eden birçok insanla konuşma fırsatım oldu. Bana gururla “Ukrayna bir ulustur” diyorlardı, bu yüzden hiçbir askeri saldırı veya işgal bugüne kadar Ukrayna ulusunu parçalayamadı ve parçalayamaz. Savaşın insanlık dışı koşullarında cesurca savaşan ulusun ruhunu canlı tutan uluslararası destek ve dayanışma, Ukrayna’yı savunanlar için çok değerli.

Asıl mesele pasif kalmamak. Gözümüzün önünde yaşanan adaletsizlikle savaşacak gücü ve motivasyonu bulmak zorundayız. Yeşil hareketi yıllardır niteleyen tutum budur. Bu, tıpkı hamimiz Heinrich Böll gibi, vakfımızın iyilik yolunda elde ettiği kazanımları sonsuza dek kaybetmemek için bizi çevreleyen gerçekliği değiştirmenin önemine ikna olmamız gereken andır. Ukrayna ulusu azmi ve güçlü iradesiyle, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin önemini ve neden bunlar için savaşmaya değer olduğunu şimdiden tüm dünyaya gösterdi.