Yeni AB Göç ve Sığınma Paktı

Yıllarca süregelen kararsız ve plansız adımların ardından, Avrupa Komisyonu, uzun bir süredir beklenen Yeni Göç ve Sığınma Paktını, son derece siyasallaştırılmış olan bu politika önceliğinde “yeni bir başlangıç önerme” iddiasıyla kamuoyuyla paylaştı. Acaba bu “Yeni Pakt” Avrupa’nın göç alanında ihtiyaç duyduğu tutarlı strateji mi olacak? AB, bir yanda sorumluluk ve dayanışma, öte yanda da birbirleriyle çatışan ulusal menfaatler ve öncelikler arasında doğru bir dengeyi nasıl tesis edebilecek?

Bu dosyamızda, AB ülkeleri ile diğer ülkelerde bulunan dış ofislerimiz ve ortaklarımızın katkılarıyla Avrupa Komisyonu’nun tasarısına ilişkin farklı perspektiflere yer veriyoruz