Dosya: YEŞİL EKONOMİ VE MÜŞTEREKLER

Modern tarihin bir dönemi kapandı. Kapitalizmin büyüme dayatmasının ekosisteme zarar verdiğini biliyoruz. Dünyadaki sınırlı kaynakların kullanımı ve paylaşımı konusunda sorunlar var. Uluslararası alanda bu kaynakların paylaşımını ve kullanımını düzenleyen kurallar ya yeterli değil ya da herkes tarafından kabul görmüyor. Küresel iklim değişikliğini durdurmak için yürütülen müzakere süreci bunun örnekleriyle dolu. İnsanların çıkarlarını koruma konusunda hükümetlere duyulan güven de son yıllarda azaldı. Bu durumda yeni bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Ekoloji ve ekonomi alanında çalışan birçok uzman böyle bir yolun olduğunu söylüyor: Müşterekler!

4. YEŞİL EKONOMİ KONFERANSI: YEŞİL EKONOMİ VE MÜŞTEREKLER

Müşterekler fikri herkese ait kaynaklar üzerinde yeniden hak iddia etmek, onları paylaşmak ve birlikte yönetmek demek. Suyu, toprağı, bilgiyi, tohumları, genleri, atmosferi ve kentlerdeki kamusal alanları eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yönetecek yeni bir sistemin anahtarı müşterekler fikri olabilir. Ortak kamusal mallar bize yeni bir ekonomik sistemin yolunu açabilir.