Alternatif Sayı 3

Alternatif - Türkiye'den Siyasi Analiz ve Yorum Sayı 3

Türkiye Yol Ayrımında (Mı?) Kürt Sorunu Nereye

Perspectives Dergisi Kapakları

2012 yılından beri okurlarına ulaşan Perspectives-Türkiye'den Siyasi Analiz ve Yorum Dergimizin bugüne kadar çıkan sayılarının kapakları...

Editörden

Arap isyanlarının başlamasından beş yıl sonra, Orta Doğu’daki çalkantılı dönem halen sona ermiş değil. Savaş, istikrarsızlık, mülteciler, belirsizlik ve krizler, yeni norm ve kalıcı düzen haline geldiler. Kabul etmeliyiz ki ufukta bölgenin sorunlarına derman olacak kestirme bir çözüm görünmüyor. Bugün bir bakıma gerek Türkiye’de gerekse Avrupa Birliği’nde -yanlış biçimde- bu krizin çabuk sona ereceği öngörüsünde bulunan karar vericilerin ektiklerinin siyasi sonuçlarını biçiyoruz.  Türkiye, Esad rejiminin kısa sürede çökeceğini ve Suriyeli mültecileri kabul etmenin geçici bir önlem olacağını varsaydı. AB ise mülteci meselesiyle komşu ülkelerin başa çıkacağını ve çatışmanın tırmanması durumunda ABD’nin bölgesel güvenliğin garantörü olarak devreye gireceğini düşündü. Ne var ki, artık yeni zamanlardayız ve ABD kendisinden beklenenin tersine daha ziyade pasif bir gözlemci rolünü üstlenirken bölgedeki pek çok çatışma, Orta Doğu’yu dağılma tehdidiyle karşı karşıya getiren bir biçimde yayıldı. Bu zorlukların üstesinden gelmenin yolu hiç kuşkusuz hâlihazırdaki insan haklarına ihanet etme riskini taşıyan yaklaşımdan uzaklaşarak daha uzun erimli çözümler üretmekten geçiyor.

Alternatif’in bu sayısında bölgedeki durumun Türkiye için ne anlama geldiğine bakıyoruz. Kürt sorunu ve Suriye’de güçlendirilmiş bir Kürt hareketinin kuşkusuz Türkiye açısından bazı sonuçları mevcut. Peki PYD’nin politikalarına bakarak, iyimser olmak mümkün mü? Orta Doğu nereye gidiyor ve Avrupa bu gidişata nasıl tepki veriyor? Savaş Türkiye’ye nasıl yayıldı ve Güneydoğu’da bir sonraki çatışma ne olacak? Bu ve benzeri sorulara eğilmeye çalıştığımız Alternatif’in elinizdeki sayısında ekoloji ve demokrasi alanında gündemde olan diğer tartışmalı konulara da yer vermeye çalıştık. Tüm yazıları ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Alternatif ekibi adına,

Kristian Brakel

Alternatif - Türkiye'den Siyasi Analiz ve Yorum Sayı 2

pdf

Alternatif'in bu sayısında, Kürt meselesindeki güncel durum ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden "Türkiye Yol Ayrımında mı?" sorusuna cevap arayan yazılara yer verdik. Bu sayıda, giderek arttığına tanık olduğumuz politik ve toplumsal şiddetin nedenleri, aktörleri ve dinamikleri üzerine düşünen yazıların yanında, barış perspektifi ve çözüm vizyonunu hatırlatan yazılar okuyacaksınız. Tarhan Erdem ve Nurcan Baysal söyleşileri ile Türkiye'deki durumun, Hamit Bozarslan'la ise parçası olduğumuz "Büyük Resmin" fotoğrafını çekmeye çalıştık. Ruşen Çakır, son dönemde artan bombalama olaylarını, Ali Kenanoğlu Alevilerin sorunları ve somut çözüm önerilerini yazdı. Keyifli okumalar.

Dosya: TÜRKİYE YOL AYRIMINDA (MI?) Kürt sorunu nereye?

Kürtler için mesele bir yerel yönetim meselesidir, Türkiye için de mesele bu olmalıdır.

AKP 1 Kasım genel seçimlerinden oyların neredeyse yarısını alarak ve tek başına iktidar kurarak çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketin gündemini hükümetten daha fazla işgal etmeyi sürdürdü. Çatışmalar ve Kürt illerindeki sokağa çıkma yasaklarıyla şekillenen bu dönemin nelere gebe olduğunu, tartışılamayan “demokratik özerklik” teklifini KONDA Araştırma’nın kurucusu ve Radikal yazarı Tarhan Erdem’le konuştuk.

By Merve Erol

Müzakere kültürü artık bir gerçekliktir

Türkiye’de,  cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin yetkilendirdiği “İmralı Heyeti” ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında yürütülen barış görüşmelerine cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son verildiği 2015, yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde hükümetlerle silahlı mücadele yürüten örgütler arasındaki barış süreçleri nasıl bir seyir izledi? Barış Kültürü Okulu Başkanı, Barselona Otonom Üniversitesi öğretim üyesi Vicenç Fisas’ın hazırladığı “2015 Barış Süreçleri Raporu”un dikkatlerinize sunuyoruz.

By Vicenç Fisas

4 ŞUBAT 2016 İTİBARIYLA DİYARBAKIR-SUR’DA YAŞANANLAR; Şimdi ses çıkarmazsak, ne zaman!

26-27 Ocak 2016’da, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Kürt Konferansı’nın katılımcılarından ve aynı zamanda konferansın moderatörlerinden olan Nurcan Baysal, Diyarbakır-Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte yaşananların, ardı arkası kesilmeyen hak ihlâllerinin ilk elden tanığı. Baysal’ın tanıklığını dikkatlerinize sunuyoruz. 

By Filiz Karahasanoğlu

Yıkım ve ihya diyalektiğinde Suriçi

Mekâna dair yaygın kavrayış tekil yerlerle, bu yerlerde gerçekleşen toplumsal olayları bir sahne-oyun ilişkisi biçiminde resmetme eğilimindedir. Şehir, meydan, sokak ya da ev gibi farklı ölçeklerdeki yerler siyasal çatışma, çalışma, boş zaman gibi toplumsal ilişkilerin üzerinde cereyan ettiği platformlar olarak anlaşılır. Bu türden bir kavrayış toplumsal olanla mekânsal olanı birbirlerine dışsal olarak konumlandırılmış kertelere sabitler. Böylece mekânın toplumsal ilişki ve olaylar üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı, toplumsalın mekânsalı tek yönlü olarak biçimlendirdiği sonucuna varılır. 

By Fırat Genç

Vicenç Fisas

Barselona Otonom Üniversitesi’nde Barış Kültürü Okulu direktörüdür

Demokrasi

IŞİD ve PKK’nin nöbetleşe tırmandırdığı gerilim Türkiye’yi felç ediyor

12 Ocak 2016 Salı günü sabah 10.15’te bir intihar bombacısı, sadece İstanbul’da değil Türkiye’de turizmin kalbi sayılan Sultanahmet Meydanı’nda tarihi Dikilitaş’ın yanında kendisini havaya uçurdu. Bir Alman turist kafilesini hedef almış olan saldırıyı duyunca ilk olarak aklıma PKK, daha doğrusu, onun çizgisinde yer alan ve sadece “kör terör” eylemleriyle sesini duyuran TAK (Teyrêbazên Azadiya Kurdistan-Kürdistan Özgürlük Şahinleri) gelmişti. 

By Ruşen Çakır

TÜRKİYE’DE ALEVİLİK: SORUN VE ÇÖZÜM YOLLARI; Yedi talep, yedi öneri

Alevilik Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının kadim inançlarından olup, bugün İran, Irak, Suriye, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Saraybosna, Makedonya coğrafyasında yerleşik nüfus olarak yaşamaktadır. Yaşanan göçlerle birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Alevi topluluklarına rastlamak mümkündür. Toplam nüfusun 50 milyon civarında olduğu varsayılmaktadır. 

By Ali Kenanoğlu

Ekoloji

Hava Kirliliği ve İstanbul; Alarm zilleri

Hava kirliliği ülkemizin en önemli çevre ve halk sağlığı sorunudur. 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken 1990’ların başındaki hava kirliliği problemi kentlerimizde hortlamıştır. Doğalgazın yaygınlaşmasına rağmen bu sorunun tekrar ortaya çıkması ve daha da kritik hale dönüşmesinin ekonomik ve toplumsal sebepleri olduğu bir gerçektir.

By Baran Bozoğlu

Dış Politika

SURİYE KRİZİNİN GÖLGESİNDE TÜRKLER VE KÜRTLER: Korkular ve tarihsel fırsatlar

Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasının yıldönümü olan 15 Şubat 2016’da büyük hoparlörlerle donatılmış ve geleneksel Kürt renklerine boyanmış bir minibüs, Suriye’den Türkiye sınırına gitti ve “Rojava” ve “Bakur” arasında yer alan, yani Kürdistan’ın batısını kuzey kısmından ayıran dikenli telin hemen önünde durdu. Kuzeye doğru çevrilmiş hoparlörlerden, bilhassa İmralı’da tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı övgüye boğan slogan ve türküler bangır bangır çaldı. Birkaç gün önce Türkiye, Suriye’nin Kürt bölgelerindeki gelişmeleri endişeyle izlediğini ve PYD’nin (Demokratik Birlik Partisi) askerî kanadı olan YPG’nin (Halk Koruma Birlikleri) Şam bölgesindeki eylemlerine seyirci kalmayacağını bir kez daha ifade etmişti. Ancak bu karşılıklı restleşmeler, nadiren göstermelik eylem ve ifadelerle kısıtlı kaldı. 

By Ferhad Ahma

Kültür

SERGİ / ÜÇ KUSURLU İŞLEM: AŞİRET, MEKTEP, MEDENİYET; Denetim toplumunun grisi

Anadolu’nun çok kültürlülüğü, militarizm, eğitim ve ceza temasıyla resim dünyasını oluşturan genç sanatçı İhsan Oturmak 12 Şubat – 13 Mart tarihleri arasında İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Üç Kusurlu İşlem: Aşiret, Mektep, Medeniyet’i Depo’da sergiledi. İhsan Oturmak’la sergisi kapsamında "muktedir"in "mektep"le ilişkisini, buradan nasıl bir "medeniyet" inşa edildiğini konuştuk...

Portre

Futbolda bir devrim

2009 yılında eşcinsel olduğunun askerlik raporuyla belirlenmesi üzerine profesyonel hakemlik hakkı engellenen Halil İbrahim Dinçdağ’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı dava zaferle sonuçlandı.

By Merve Erol

HBS'den haberler

Ekolojik toplulukların yapısal ve güncel “fotoğrafını” çektik

Ormanevi Kırsalda Sürdürülebilir Gelecek Derneği, aktif bir öznesi olduğu bu sürece katkı anlamında bir süredir tasarladığı projeyi HBSD’nin desteği ile bu yıl hayata geçirdi: Ekolojik Topluluklar Envanteri. Bugüne dek bir çok oluşumun hikâyesi sözlü- yazılı, derli toplu-dağınık bir biçimde anlatılmıştı. Ancak, verilere dayanan, tutarlılığa sahip tanımlarla yapılmış, somut göstergelere dayalı yapısal bir araştırmanın eksikliği önemli bir sorundu. Ormanevi de çalışmasını bu minvalde tasarladı, en azından bu seferlik olsun “ruha” değil, “bedene” odaklandı –tabii ruhu da es geçmeden.