Baran Bozoğlu

ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunudur. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Bölümü’nde sürdürmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nda Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nda Çevre Baş Denetçisi olarak görev yapmış, görevine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması ile Çevre İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı’nda devam etmiştir. Halen Laboratuar Akreditasyon Başkanlığı’nda Uzman ve Baş Denetçi olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. 2010 – 2012 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 41. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 26 yaşında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Çevre Mühendisi

Contributions: