Perspectives 9. Sayı

Perspectives - 9. Sayı

Perspectives Dergisi Kapakları

2012 yılından beri okurlarına ulaşan Perspectives-Türkiye'den Siyasi Analiz ve Yorum Dergimizin bugüne kadar çıkan sayılarının kapakları...

Editörden

Bu Perspectives sayısı tam iki seçim arasında çıkmış oluyor. Böylece, hem Mart sonundaki yerel seçim sonuçları değerlendiriyoruz, hem de yerel seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimine ışık tutan eğilimleri gözden geçiriyoruz. Yerel seçim arefesinden Cumhurbaşkanlığı seçimi eşiğine, tanık olduğumuz güç mücadelesinin toplumsal yansımalarına ve tabii sebep olduğu değişimlere değinerek geleceğe dönük perspektiflere ışık tutmaya çalışıyoruz.

1 Temmuz 2014 tarihinde, yani Perspectives’in baskıya girdiği günde, AKP’nin geleceğiyle ilgili planlar açıklanacak ve ayrıca, İmralı’ya giden heyet de, Abullah Öcalan’ın cumhurbaşkanı seçiminde Kürt hareketinin göstereceğe tavra ilişkin görüşleri bildirmiş olacak. Kürt hareketinin geleceğe yönelik stratejisi ve değişimini İrfan Aktan’ın kalemiyle dikkatlerinize sunuyoruz.

Günümüz Türkiye’sinin siyaset dünyasına bakıldığında, cinsiyet boyutunun önemi çok aşikârdır: Bir yandan “büyük liderlerin sözde büyük siyaseti sanki toplumda kadınlar yokmuşcasına bir algı yaratırken, öbür yandan özellikle BDP/HDP ve de CHP’nin  “toplumsal cinsiyet” açılımıyla, kadınlar ve LGBTİ bireyler “büyük resim”de daha görünür olmaya başlıyor. Her ne kadar dev projelerin veya büyüme politikasının hayatın cinsiyet boyutunu yok sayan bir söylemle karşı karşıya olsak da, hem Gezi protestolarında hem de dev projelere karşı yürütülen birçok mücadelede kadınların ve LGBTİ bireylerin katılım oranının yüksekliği çok bariz.

Bu olgu bize siyasal ve toplumsal değişimin cinsiyet boyutunu mercek altına alma gereğini gösteriyor. O nedenle, derin siyasal ve toplumsal değişimi, ekonomik büyüme politikasını “cinsiyet demokrasisi” gözüyle analiz etmeye ve yerel/ulusal siyasetin cinsiyet boyutuna dikkat çekmeye çalıştık. Bir yandan “mor ekonomi”yi, yani ekonominin mor boyutlarını inceliyoruz, diğer yandan yerel seçimleri ve sonrasını cinsiyet gözüyle değerlendiriyoruz.

İki seçim arası sıkışmış bir dönemde, ayrıca, Türkiye “demokrasinin neresinde” sorusuna ışık tutmaya çalıştık. Yerel seçimler sırasında ortaya çıkan demokrasi sorunları ve izleme inisyatifleri Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik birçok soruyu beraberinde getirdi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adayların tanıtımı TRT gibi kamusal – yani yurttaşların vergisiyle finanse edilen – televizyon ve radyo kanallarında ne kadar eşit fırsatlara sahip? Seçim kampanyaların finansmanı nasıl sağlanacak ve denetlenecek? Seçim ve sayım sırasında “kediler yüzünden elektriğin kesilmesi” nasıl önlenecek? Seçim yasası ve seçim bölgeleri hangi kriterlere göre belirlenecek? Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, varolan siyasî sistemle ne kadar örtüşüyor? Zaten değiştirilmesi gerektiği söylenen anayasaya ve siyasi sistemin noksanlıklarına yeni bir sorun eklediği için siyasî sistemin değişimine ivme kazandıracak mı? Varolan güç dengesinde Türkiye toplumunu demokrasi ve cinsiyet demokrasisi açısından nasıl bir gelecek bekliyor? Bütün bu sorularu 1 Ekim 2014 sayısında tartışacağız.

Herkese iyi yazlar ve iyi okumalar...

Perspectives ekibi adına

Ulrike Dufner

Perspectives Sayı 9

pdf

Perspectives - "Türkiye'den siyasi analiz ve yorum" dergimizin 9. sayısı çıktı. Bu sayıda iki adet dosya bulunuyor: Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi önemli siyasi aktörlerin durum ve stratejilerini inceleyen demokrasi dosyamız ve toplumsal cinsiyet ve makroekonomi dosyamız. Özellikle ikinci dosyamızın 2015'te Türkiye'nin başkanlığında toplanacak olan G20 zirvesine toplumsal cinsiyet lensinden bakmak adına bir ön çalışma işlevi görmesini umuyoruz. Her zamanki gibi ekoloji, dış politika ve kültür başlıkları altında birbirinden ilginç makaleler de ilginize sunulmakta.

İKİ SEÇİM ARASI TÜRKİYE DEMOKRASİSİ

İki seçim arasında kadın ve LGBTİ siyaseti

Başbakanın giderek daha fazla umut bağladığı ötekileştirici siyaset söylemi seçim sürecinin ana hattını oluşturdu. Seçim sürecinde olan bitenlerden bizi nelerin bekleyebileceğine ilişkin öngörüler çıkarılabileceği de reddedilemez.  

By İlknur Üstün

Kürt hareketi yeniden yapılanıyor

Cemaat’in özellikle Oslo sürecine karşı duruşuyla beraber, AKP Hizbullah’ın yeni tezahürü olan Hüda-Par’ı etkinleştirmeye ve Rojava’da PYD’ye karşı El Nusra-IŞİD gibi radikal İslamcı grupları desteklemeye yönelince, PKK de yeni bir mukabelede bulunmaya başladı.

By İrfan Aktan

Bir siyasal model olarak AKP’nin havuz ekonomisi

“İmar-ihale-kredi” çarkını yöneten ve burada oluşan artıktan pay alan hükümet aktörlerinin farklı amaçlarla kullanabileceği büyük tutarlar oluşuyor. Bu, hızlı artık üretme kapasitesi olmayan güçsüz kapitalist ekonomilerde ortaya çıkan bir “artık biriktirme modeli”. Doğrudan kapitalist piyasanın işleyişiyle oluşan ve üretim sürecinden transfer edilen artıklardan değil, siyasal süreçlerde, devletin tek yanlı yetkilerini kullanarak el koyduğu rantlardan oluşan bu “rant havuzu”nun paylaşımına dayalı bir model. 

By Serpil Sancar

Dosya: Toplumsal Cinsiyet ve Makroekonomi

Küresel finansal kriz emek piyasasını teğet geçmedi

Durgunluk ve kriz dönemlerinde kadınların emeği ücretli ve ücretsiz çalışma arasında paylaşılamaz hale gelir. Zira Türkiye gibi ekonomik darboğazların etkilerini sınırlayıcı sosyal devlet uygulamalarından ve ekonomik çevrimlerin aksi yönünde işleyen maliye politikalarından söz edilemeyen ülkelerde, hane gelirindeki düşüş karşısında refah seviyesini koruma sorumluluğu kadınlar üzerinde hem ücretli çalışma hem de (hane içinde) ücretsiz bakım emeğini arttırma baskısı yaratır.

By Özge İzdeş

Yoksulluk ölçümü: Eski mesele, yeni yaklaşım ve bazı çıkarımlar1

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de uzun soluklu yapısal sorunlarla yakından ilişkili. İktisadî büyüme oranlarını yakalayamayan istihdam artışları, yüksek işsizlik,3 ücretsiz ve enformel çalışma biçimlerinin çok yaygın olması bu yapısal sorunların başında geliyor.

By Ajit Zacharias, Emel Memiş, Thomas Masterson

Özge İzdeş

İstanbuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde ekonomi alanında yardımcı doçent 

Ekoloji

“Altına hücum”da sezon finali

‘90’lı yılların başında Bergama-Ovacık’ta başlayan altın madenciliği önemli bir ekolojik sorun olmanın yanı sıra, buna karşı örgütlenen toplumsal hareketlerin de simgesi oldu. Ovacık Altın Madeni Türkiye çevre hareketinin dönüm noktasını oluşturdu. 

By Arif Ali Cangı

Dış ve Güvenlik Politikası

G20 dönem başkanı olarak Türkiye’nin getirisi

2015’te G20 dönem başkanlığı bir yıl boyunca Türkiye’de olacak. Türkiye G20’ye neler katabilir? G20 Türkiye dönem başkanlığının bölgeye getirisi ne olabilir?

By Sarp Kalkan - Gizem Şimer İlseven

Kültür

Twitler ve Sokaklar: Tarihin nadide çiçekleri

"Toplumsal mücadeleler tarihi bize şunu öğretiyor: Patlamalar tarihin nadide çiçekleri gibidir. Az açarlar, açtıkları zaman çok şaşırtırlar, insanların zihinlerine nüfuz ederler." Osman Akınhay ile söyleşi...

By Ayşegül Oğuz

Portre

Başbakana "ibnelik" davası açmak

"Tuhaflık kötü hissettiriyordu. Bu korkuyla başedebilecek tek şey toplumca yakından tanıdığımız inkâr müessesesiydi. Ben de yaklaşık yedi sene boyunca, bir yandan sosyalist mücadeleyle yerle bir etmeye çalıştığım bu müesses nizamın koruyuculuğunda yaşadım." Levent Pişkin ile söyleşi

By Ayşegül Oğuz

HBS'den haberler

Dersimiz Gezi, hocamız yeni

Gezi farklı toplumsal hareketlerin birbirini yeterince tanımadığı, aslında herkesin kendi kabuğunda yaşayıp gittiği bir ortamda yaşandı, ama farklı sosyal hareketlerden insanların gündemine birbirini merak etmeyi, birbirinden öğrenmeyi sokmuş görünüyor.

By Nazik Işık