Perspectives - 13. Sayı

Editörden

.

Kalkınma için doğru yolun ne olduğu konusundaki tartışma, dönemin ABD Başkanı Harry S. Truman’ın 1949 yılında yaptığı konuşmada dile getirdiği Resmi Kalkınma Yardımları (ODA) anlayışından çok önce başlamıştı. Başkan’ın dört başlıktan oluşan planı daha o zamanlar gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların “kalplerini ve zihinlerini” kazanmayı amaçlıyordu. Ne var ki, bu anlayış açıkça, böylesi bir kalkınmanın merkezinde yüzyıllar öncesinden farklı olarak, emperyal tutkuların değil demokratik ve insani ideallerin bulunması fikrini harmanlamıştı. 

By Kristian Brakel

Perspectives - Sayı 13

pdf
Perspectives - "Türkiye'den siyasi analiz ve yorum" dergimizin 13. sayısı çıktı. Bu sayının dosya konusu "Küresel Yönetişim ve Kalkınma". Türkiye ve dünyadaki kalkınma anlayışı ve uygulamalarını eleştirel bir yaklaşımla ele alan dosya yazıları, sanayi ve tarımdan örneklerle Türkiye'deki güncel durumu tartışıyor ve mevcut kalkınma anlayışının alternatiflerine dikkat çekiyor. Her zamanki gibi bu sayıda da, Türkiye'nin demokrasi, dış politika, ekoloji ve kültür gündeminin önemli tartışmalarına yer veriyor; KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 7 Haziran Genel Seçimleri ve Kamp Armen direnişi gibi sonuçlarını merakla izlemeye devam ettiğimiz güncel siyasi meselelerin yanısıra, "Yüz Yıllık Ah"ın izlerini Diyarbakır'da süren yeni bir araştırmayı da sayfalarımıza taşıyoruz.
 

Dosya: Küresel Yönetişim ve Kalkınma

Kalkınmanın krizi ve alternatifler

Ekonomik büyümenin, yani meta üretimindeki artışın, sonsuza kadar sürebileceği varsayımına dayanan hakim kalkınma düşüncesi, giderek sıklaşan ekonomik ve ekolojik krizler karşısında daha ciddi olarak sorgulanmaya başlandı.

By Ümit Akçay

Adaletsizlik ekseni olarak kalkınma: Adalet ve Kalkınma Partisinin kalkınma stratejileri

Son Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından hazırlanıp Haziran 2013’te onaylanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018), kalkınmanın hedefini bireylerin özgür, sağlıklı ve güvenli bir hayat sürebildiği, vatandaşların mutluluğu, refahı ve onurunu garanti altına alan sosyal çevrenin yaratılması olarak tanımlıyor (Devlet Planlama Teşkilatı, 2013). Plan aynı zamanda kalkınmanın katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. 

By Bengi Akbulut

TİKA: Bir “kalkınma” anlayışının hikâyesi

“Türkiye, Somali’de istikrarın oluşmasını beklemeden yatırım yaptı. Diğerleri daha güvenli yerlere yatırım yaparken Türkiye Somali’nin gelişimi için fedakârlıklarda bulundu. Somali önemli gelişme kaydediyor. El Şebab’ın elindeki bazı yerlerde kontrolü alıyoruz. Eğer uluslararası kamuoyunun geri kalanıyla beraber Türkiye’nin cömert desteği olmasaydı, böyle bir gelişme kaydedemezdik.” 

By Utku Güngör

Demokrasi

7 Haziran seçimleri: seçmek için seçenek lâzım

Siyasî partilerin de miyadı doldu, temsil işlevi artık çok fazla dolanıyor, birçok aracısı, birçok taşeronu var. Doğrudan buluşamıyor talep ve temsil. Halkın talepleri sokaktaki seslerde kaldı, sivil toplum örgütlerinin çağrıları havada asılı. Ülkemizde merkez denilen yerde bakanlıklar, bürokrasi şişmiş şişmiş patlamak üzere, hantal devlet çöküntü içinde, inşaat molozu gibi. Uğultu var, gürültü var, şiddet var. 

By Büşra Ersanlı

Sürgündeki Kamp Armen

Kurtuluş’ta bir meyhane masası, en genci 61 yaşında 14 adam. 1960’ların sonunda, bugün artık olmayan Dolapdere Oktayspor’da birlikte top koşturmuşlar. O akşam, takım arkadaşları Kaya Çınar’ın doğum gününü kutluyorlar. Kâh gençliklerini yâd ediyor, kâh iki gün sonra yapılacak olan seçimlerden bahsediyor, şakalaşıyor, kadeh tokuşturuyorlar. Görüntülerinde, konuştuklarında, yediklerinde, içtiklerinde bu masayı meyhanedeki diğerlerinden farklı kılan hiçbir şey göze çarpmıyor. 

By Gökhan Tan

Ekoloji

Dış Politika

Kuzey Kıbrıs: Mustafa Akıncı ile yeni dönem

Barış ve Demokrasi Hareketi’nin kurucularından Mustafa Akıncı’nın Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanı seçilmesi hem Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkilerinde hem de Kıbrıs’ta uzlaşma doğrultusunda yeni bir dönemi başlattı.

By Ahmet Sözen

Kültür

“Bakur: Bir Gerilla Belgeseli” Neden festivalde gösterilemedi?

2015 yapımı uzun metraj bir belgesel olan “Bakur”, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) her yıl düzenlediği İstanbul Film Festivali’nde yarışma dışı gösterilecek bir film olarak duyuruldu. Ancak, festivalde ne bu belgeselin ne de film festivaline katılan diğer birçok film ve belgeselin gösterimi yapılabildi. Yaşanan durumun görünürdeki sebebi “Bakur: Bir Gerilla Belgeseli”nin Kültür Bakanlığı’nın istediği kayıt tescil belgesine sahip olmamasıydı.1 Tescil belgesi ile ilgili talebin belgeselin gösterim tarihine kadar söz konusu olmamasının yarattığı infial, festivalde filmleri gösterilecek olan 21 sinemacının Bakur filminin yapımcı ve yönetmenlerine destek olmak için filmlerini festivalden çekmesine neden olmuştu.2

By Esin Berktaş

“Yüz Yıllık Ah!”: Diyarbakır’ın 1915 hafızası

1915’te yaşanan Ermeni soykırımının merkez üslerinden biri de Diyarbakır’dı. Şehrin Ermeni nüfusunun yanında, buradan geçen kafileler de katliama maruz kaldı. Adnan Çelik ve Namık Kemal Dinç, İsmail Beşikçi Vakfı tarafından yayınlanan “Yüz Yıllık Ah! –Toplumsal Hafızanın İzinde: 1915 Diyarbakır” başlıklı çalışmalarında, kuşaklararası aktarımların, siyasî olguların ve soykırımın Kürt edebiyatındaki izdüşümlerinin yardımıyla şehirde hâlâ yaşayan soykırım hayaletinin peşine düştü.

By Merve Erol

İnsan Manzaraları

Hayatı değiştirecek mücadeleye su taşımak

Kadınların okur-yazar olmayabildiği, buna karşılık erkeklerin büyük çoğunlukla okur-yazar olduğunu keşfettiğimde okuma-yazmayı yeni öğrenmiş beş yaşında bir çocuktum. Annem yaşındaki kadınların okuma-yazma bilmesi bana göre şarttı.  Onlara öğretmeye girişmiş, beni sevgiyle kucaklayan teyzeleri epeyce yormuştum. Aralarından okuma öğrenen çıktı mı, anımsayamıyorum. Ama bugün geriye baktığımda, anlıyorum ki, parçası olabileceğim bir çözüm varsa, onun için atak olmak fıtratımda var.

By Nazik Işık