Yurttaşlık Hakları

Kadın Müzesi:

Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı Sonuç Raporu

Kadın Cinayetleri Önlenebilir Kampanyasının Kitabı Çıktı

2014 yılında başlayan ‘’Kadın Cinayetleri Önlenebilir’’ kampanyasının; Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Konferansı, Kadın Cinayetleri Haberleştirme Kılavuzu ve Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı’nı içeren kitabı yayınlandı.

Türkiye'de Queer Hareketinin Dinamiği

Gezi protestoları Türkiye’deki LGBTİ hareketine[1] yeni ve sürdürülebilir bir ivme kazandırdı. Ancak bu hareketin tarihi, geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmakta. 

By Zülfikar Çetin
Konuyla ilgili herşey »

Yayınlar

Olağanlaşan OHAL / KHK'ların yasal mevzuat üzerindeki etkileri

pdf

OHAL KHK’ları eliyle Türkiye’nin yönetsel yapısında ve yasal rejimde gerçekleştirilmek istenen yapısal dönüşümün bir tahlilini yapmayı; böylece siyasi iktidarın, olağanüstü rejim usullerini kullanarak siyasi/hukuki/ toplumsal kurumları nasıl yeniden yapılandırdığını anlamaya katkı sunmayı amaçlayan raporu ilginize sunuyoruz. 

Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?

Küyerel Düşünce Enstitüsü Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla Küyerel Düşün Ortak Kitap’lardan ikincisini “Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?” konusunda yayınladı.

Sırlanmış Zaman

pdf

Türkiye’den NarPhotos ve Agos gazetesi foto muhabiri Berge Arabian, Ermenistan'dan ise 4PLUS Fotoğraf Kolektifleri, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yılında, 1915’ten bu yana konuşulmayarak dilsiz kılınmış, görülmeyerek yok sayılmış, adeta sırlanmış bir zamanın bakiyesine birlikte bakıyorlar.

Demokrasiye Katkı

Heinrich Böll Stiftung Derneği demokratik kültür ve karakter açısından temel öneme sahip tarihle yüzleşme, milliyetçilik, ayrımcılık vb. tabu konuları gündeme getirir. Türkiye’nin ırkçı ve militarist olmayan, laik, toplumsal cinsiyet demokrasisine dayalı demokratikleşme süreci önündeki temel engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler düzenler ve destekler. Ayrıca gençlere özgü sorunları tartışmaya açarak, görmezden gelinen gençlik ve demokrasi konularının ele alınması ve gençlerin siyasete katılımı konusunda tartışmalar yürütür.