Yurttaşlık Hakları

Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı Sonuç Raporu

2014 yılında başlayan ‘’Kadın Cinayetleri Önlenebilir’’ kampanyasının; Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Konferansı, Kadın Cinayetleri Haberleştirme Kılavuzu ve Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı’nı içeren kitabı yayınlandı.

yazan

AKP’ye oy veren büyük çoğunluğa rağmen, ülke halkının bir birlik ve beraberlik halinde olduğunu söylemek mümkün değil. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel'in seçimlere dair analizi

yazan

Gezi protestoları Türkiye’deki LGBTİ hareketine[1] yeni ve sürdürülebilir bir ivme kazandırdı. Ancak bu hareketin tarihi, geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmakta. 

Üniversite öğrencilerine yönelik fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Kaos GL Derneği, ötekilerin ölü bedenlerinin, çoğunluğun, devletin, kamu gücünün, aile gibi çeşitli toplumsal kurumların kendi zihniyetlerine uygun pratiklerine terk edildiği eleştirisiyle oluşturulan  24 Ekim’de İzmir’de “Ölülerimiz, Biz // Öteki Olarak Ölmek” adlı sempozyumu düzenliyor.

Konuyla ilgili herşey »

Yayınlar

Türkiye’den NarPhotos ve Agos gazetesi foto muhabiri Berge Arabian, Ermenistan'dan ise 4PLUS Fotoğraf Kolektifleri, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yılında, 1915’ten bu yana konuşulmayarak dilsiz kılınmış, görülmeyerek yok sayılmış, adeta sırlanmış bir zamanın bakiyesine birlikte bakıyorlar.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 9-10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenmiş olan Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü? konulu konferansı kitaplaştırdı. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz. 

23–24 Haziran 2012 tarihinde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Siyasal Katılım" konferansında Türkiye ve diğer ülkelerdeki demokrasi tartışmaları, doğrudan demokrasi ve katılımcılık, siyasal katılım açısından merkeziyetçilik, gençlik, sosyal medya ve katılımcılık başlıkları altında tartışmalar yürütüldü. Konferanstaki sunumlardan yola çıkarak hazırladığımız bu kitabın, demokraside duraksama ve kısmi gerilemeye yol açan unsurlarla sorunun çözümünü amaçlayan önerileri biraraya getirerek demokrasinin güçlenmesine katkı sunmasını umut ediyoruz. Kitabın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz.

Demokrasiye Katkı

Heinrich Böll Stiftung Derneği demokratik kültür ve karakter açısından temel öneme sahip tarihle yüzleşme, milliyetçilik, ayrımcılık vb. tabu konuları gündeme getirir. Türkiye’nin ırkçı ve militarist olmayan, laik, toplumsal cinsiyet demokrasisine dayalı demokratikleşme süreci önündeki temel engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler düzenler ve destekler. Ayrıca gençlere özgü sorunları tartışmaya açarak, görmezden gelinen gençlik ve demokrasi konularının ele alınması ve gençlerin siyasete katılımı konusunda tartışmalar yürütür.

Alternatif.