adil dönüşüm

KAPAK

Türkiye'de güncel kentleşme üzerine

Published: 28 Ocak 2020

T. Gül Köksal’ın, küresel boyutlu bir kentsel dönüşümün, Türkiye’deki yansımalarını ve bu ülkeye özgü yönetim ile nasıl biçimlendiğini, bu güçlü baskının karşısında halen susturulamayan,durdurulamayan kent hareketine dair yazsı.