Kevin Anderson ile Kısa Söyleşi

COP 23 devam ederken, bir basın açıklaması sonrasında iklim değişikliği ile mücadele için, kendisine önerilerini sorduk. Profesör Anderson kısaca en temel önerilerini bildirdi.

Kevin Anderson kimdir?

Kevin Anderson, Manchester Üniversitesi'nde Mekanik, Havacılık ve İnşaat Mühendisliği Yüksekokulu'nda Enerji ve İklim Değişikliği Profesörüdür. Tyndall İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Direktör Yardımcısıdır ve son çalışmaları Royal Society ve Nature dergilerinde yayımlanmıştır. Birleşik Krallık İklim Eylem planına bir çok kademede ve birimde çalışmaları ile katkı sunmaktadır. Çalışma arkadaşı Alice Bows ile birlikte, iklim değişikliği ve hızla artan emisyonların gerçekliği hakkındaki politik söylemler arasındaki genişleyen uçurumu açığa çıkarmak için karbon bütçeleri üzerine modeller ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, üst düzey bilgilendirmelerin tam tersine, hali hazırdaki karbon emisyonu üretimi ile 2C'nin altında küresel sıcaklık artışı hedefinin gerçekleşme şansının çok düşük olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kurduğu model ile hâlihazırdaki durumun nasıl bir iklim felaketine yol açacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca, bu araştırma, var olan koşullarda gerçekleşmesi beklenen 4C'lık bir sıcaklık yükselişinden kaçınmanın hem iklim değişikliği gündeminin hem de çağdaş toplumun ekonomik karakteristiğinin radikal bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.