Soyal ve Ekolokij Dönüşüm

Creator: Anna Lena Schiller . . Creative Commons License LogoBu fotoğraf Creative Commons License lisansı altındadır

2016 yılında Spsyal ve Ekolojik Dönüşüm başlığı altında yapılan bir dizi tartışma toplantısı

yazan

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) BM tarafından Eylül 2015’de kabul edilmesinin ardından düzenlenen HABITAT III Konferansı, uluslararası toplumun insan haklarını sürdürülebilir kentsel kalkınmanın merkezine yerleştirme yükümlülüğünü yeniden gözden geçirme ve düzenlemesi için güncel bir fırsat sunuyor. Büyüyen eşitsizlik, artan evsizleşme ve topraksızlaşma düzeyleri, zorunlu göç, çevresel bozulma ve iklim değişikliği ile belirlenen küresel bağlam, bir olumsuzluk arz ediyor. 

Yurttaşlık Derneğinin; İnsani Güvenlik Projesi kapsamında Ulaş Bayraktar, Bediz Yılmaz ve Ali Ekber Doğan tarafından hazırlanan "Habitat III Ulusal Raporu’na dair bir Değerlendirme: Türkiye Sürdürülebilir Kentleşmenin Neresinde?" başlıklı rapor

AB-Türkiye üyelik görüşmelerinde AB çevre kazanımlarının etkisini tespit etmek, ayrıca Avrupa ve Türkiye'de çevre alanında çalışan sivil toplum aktörleri arasındaki ağları güçlendirmek amacıyla, Türkiyeli hukuk uzmanları, parlamenterler, akademisyenler ve çevre aktivistlerinden oluşan bir heyet 26-29 Ocak 2016 tarihlerinde Brüksel'e geldi.

Yeşil Ekonomi bir model olarak ekolojik ve ekolojik sorunlara çözüm sunmak istiyor. Ancak bunu gerçekten yapabilir mi?

Piyasalar sosyal adalet oluşturmaya ya da kapsamlı etik sorulara yanıt aramaya uygun değil. Ne tuhaftır ki, bu meseleler, anaakımın yeşil ekonomisinde kendilerine önemli bir yer bulamıyor.

Konuyla ilgili herşey »

G20

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak G20 konusunda yaptığımız çalışmalartdan oluşan dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlar

Heinrich Böll Vakfı, çalışma ekonomisi uzmanı James Heintz'in G20'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını değerlendirirken, birliğin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımının son derece sınırlı olduğunu ortaya koyan raporunu 2013 yılında yayınlamıştı. Oxfam'ın hazırladığı bu çalışmada ise, Heintz'in tespitlerinden hareket edilerek, ekonomik eşitzilik ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları ve kapsayıcı büyüme arasındaki ilişki daha yakından inceleniyor. Seçilmiş bir dizi G20 ülkesinin vaka olarak ele alındığı çalışmada, G20’nin ana çerçeve metinlerinin yukarıda anılan vaatlerle uyumlu olup olmadığı tartışılıyor. 

Tarla, arazi ve toprağa dair sayı ve olgularla yanıt veren ilk toprak atlası Türkçeye çevrildi. 2015 Toprak Atlası çok sayıda grafik ve metinle üzerinde yaşadığımız toprağın durumuna ve bunların maruz kaldığı tehlikelere dair güncel bilgiler sunuyor. Öncelikle Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan raporun Türkçe versiyonu, Türkiye’den güncel bilgiler ve uzman görüşlerinin katkısıyla daha zengin bir içeriğe sahip. 

Bu raporda G20’nin stratejileri ve bu stratejilerin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri incelenecektir. Raporda G20’nin, politikasını oluşturup gündemini belirlerken, bunların kadın ve erkekler için ne tür sonuçlar doğuracağını ciddi anlamda göz önünde bulundurmadığı tespit edilmiştir. 

Sosyal ve Ekolojik Dönüşüm

Finans krizi, iklim değişikliği, kaynakların kısıtlığı, bioçeşitlilik kaybı, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik radikal bir değişiklik gerekliliği konusunda şüphe bırakmıyor. Bu anlamda kendi ekonomik faaliyetlerimizi, doğa ile ilişkimizi, bir arada yaşamayı nasıl şekillendireceğimizi bulmak gerekiyor. Bunu bulmak bir arayış süreci. Biz, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye ofisi olarak kentlerde ve kırsal alanda sürdürülebilir bir gelecek için çeşitli konsept ve fikirleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Örneğin; alternatif yaşam modelleri, tarım ve kırsal alan için alternatifler, kente dair yeni fikirler ve maaliyetini insan ve doğanın ödemek zorunda kalmadığı ekonomilere dair fikirler... 

Alternatif.

Başka bir Dünya - Bölümler

Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi

Komşu Kafe

Gümüşdere

Down Kafe

Şile Yeryüzü Pazarları

Bir Umut Derneği

Yedikule Bostanları / Tarla Taban Bostanı

Zumbara

Halkın Mühendisleri

Kazova Fabrikası

Bla Bla Car


 

Bombalara karşı sofralar


 

Seferihisar