Toplumlararası Diyalog

Türkiye’nin Dış Siyasetini Çözmek

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin yeni, etkin dış politikasını ve onun üstlendiği rolü ele almak üzere “Türkiye’nin Dış Politikasını Çözmek” adlı bir dizi toplantı düzenlemiştir. Bu bağlamda Beyrut, Belgrat, Moskova, Prag ve Tel Aviv’de gerçekleştirdiğimiz toplantıları 3-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz uluslararası bir konferans ile noktalamak istiyoruz.

İD (İslam Devleti) analizlerinin eksikleri

“İslam Devleti”nin yükselişini salt Irak Savaşı’nın bir sonucu olarak açıklamak kadük bir açıklama olacaktır. Artık kadınlara yönelik şiddeti ve onun dayandığı ataerkil sistemi mercek altına alan analizlere ve bu sistemi aşması muhtemel yeni konseptlere ihtiyacımız var.

By Ulrike Dufner

Vahşi Kürdistan Klişeleri… *

Şalvarlı erkekler, ezilen kadınlar ve kendine aşık bir lider: Kürtlere yönelik önyargılarımızı kırmanın ve onları bir ortak olarak kavramanın zamanı geldi.

* Bu yazı daha çok Avrupalı ve Alman kamuoyuna hitap eder.

By Ulrike Dufner

Ermeni Soykırımı ve Alman Kamuoyu

Soykırım konusu Türkiye’deki sivil toplum çevrelerinde giderek artan oranda tartışılıyor olsa da, bu durum resmi politika için geçerli değil. Türkiye tarihinin bu kısmıyla ilgilenmek isteyen bilimadamları ve yazarlar, cezai takibatı ve itibarlarının kamusal alanda yerle bir edilmesini göze almak zorunda. Heinrich Böll Stiftung Derneği 22 Eylül 2011 Türkiye saati 21:00'de Berlin'de Almanya, Ermenistan ve Türkiye’den konuklarla Almanya’nın Ermeni Soykırımı konusunda gösterdiği tavrı tartışacak. Tartışma paneli sitemizden canlı yayınlanmıştır.

Mağrip ve Maşrık ülkelerindeki ayaklanmalar ve Türkiye’ye etkileri

Mağrip ve Maşrık ülkelerindeki köklü değişimler Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye’yi bu ülkeler için bir model olarak görmek mümkün mü? Bölgedeki köklü değişimler, Türk dış politikası açısından hangi sorunları beraberinde getiriyor? Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin konunun uzmanlarını davet ettiği 19 Mart’taki yuvarlak masa toplantısında üzerinde tartışılan en önemli sorular bunlardı.

Konuyla ilgili herşey »

Yayınlar

Toplumlararası Diyalog

Başta Ermenistan olmak üzere Türkiye’nin komşularıyla sorunlarını çözmesinde toplumlar arasında kurulan diyalogların önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabandan ve sivil toplum aktörleri tarafından başlatılan yakınlaşmaların diplomatik açılımların tamamlayıcı unsuru olduğundan hareketle toplumsal cinsiyet ve ekoloji odaklı işbirlikleri kurmaya çalışan diyalog projelerine destek veriyoruz. Diplomatik açılımların olmadığı yerlerde ise sivil toplumlar arası diyalogun gelecekte başlayabilecek olası resmi temaslara ivme kazandırabileceğini ve destekleyeceğini düşünüyoruz.

Etkinlikler

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nin paneli
Subscribe to RSSRSS Feed Abonelik