Toplumlararası Diyalog

Türkiye’nin Dış Siyasetini Çözmek

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin yeni, etkin dış politikasını ve onun üstlendiği rolü ele almak üzere “Türkiye’nin Dış Politikasını Çözmek” adlı bir dizi toplantı düzenlemiştir. Bu bağlamda Beyrut, Belgrat, Moskova, Prag ve Tel Aviv’de gerçekleştirdiğimiz toplantıları 3-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz uluslararası bir konferans ile noktalamak istiyoruz.

ABD-İRAN Siyaseti: Savaş Yorgunluğu ve Savaş Tehdidi Arasında

Analiz

Donald Trump kendini bir çıkmaza sokmuş gibi görünüyor. Seçim kampanyasının ortasında, Yakın ve Orta Doğu’daki bir savaştan sorumlu tutulmak istemiyor. Aynı zamanda, geri adım atmayan güçlü bir adam profili çizmek istiyor. Bu da genel durumu öngörülemez kılıyor.

By Bastian Hermisson

Ruh İkizleri? Trump, Netanyahu ve İran’la İhtilaf

Analiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’un İran’a karşı çatışmacı tutumunu destekliyor ve teşvik ediyor. Ama askeri bir çatışma, İsrail için büyük riskler de taşıyor.

By Dr. Steffen Hagemann

Sudan Sivil Toplumu – Her Dem Hevesli Devrimciler

Son dört ay içinde Sudan’da yaşanan gelişmeleri çok az sayıda siyasi analist tahmin edebilirdi. 19 Aralıkta, görünürde ekmek fiyatının üç katına çıkması yüzünden başlayan küçük çaplı bir protesto domino etkisi yaratarak, eski iktidar partisinin kalesi sayılan bölgeler de dâhil olmak üzere, ülke çapına yayıldı.

Konuyla ilgili herşey »

Yayınlar

Toplumlararası Diyalog

Başta Ermenistan olmak üzere Türkiye’nin komşularıyla sorunlarını çözmesinde toplumlar arasında kurulan diyalogların önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabandan ve sivil toplum aktörleri tarafından başlatılan yakınlaşmaların diplomatik açılımların tamamlayıcı unsuru olduğundan hareketle toplumsal cinsiyet ve ekoloji odaklı işbirlikleri kurmaya çalışan diyalog projelerine destek veriyoruz. Diplomatik açılımların olmadığı yerlerde ise sivil toplumlar arası diyalogun gelecekte başlayabilecek olası resmi temaslara ivme kazandırabileceğini ve destekleyeceğini düşünüyoruz.

Subscribe to RSSRSS Feed Abonelik