Türkiye – Ermenistan ilişkilerine yönelik yeni ipuçları

Zorlu Yakınlaşmalar

Panel ve fotoğraf sergisi
Tarih:15 Haziran 2010, Salı günü, saat 19:00
Yer: Heinrich-Böll-Stiftung, Beletage, Schumannstraße 8, Berlin-Mitte
Simultane Çeviri Almanca, Rusça, Türkçe

Panel konuşmacıları:
Aris Nalci, AGOS, haftalık Türk-Ermeni gazetesinin editörü, İstanbul
Alexander İskandarian, Kafkas Enstitüsü Müdürü, Erivan
Zahir Kandaşoğlu, Van Ticaret Odası Başkanı, Van
Aleksan Ter-Minasyan, Berlin Oteli Müdürü, Gümrü

Kolaylaştırıcı: Ulrike Dufner, Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul

Panelden sonra Türkiyeli ve Ermeni belgesel fotoğrafçıların ortaklaşa hazırladığı MerhaBarev fotoğraf sergisi açılacaktır.

10 Ekim 2009 tarihinde Zürich şehrinde Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, ABD, Rusya, Fransa ve İsviçre meslektaşı huzurunda, bunları onayladıktan altı ay sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ve sınırların açılmasını içeren iki protokol imzalamıştır. Bu adımla 2008 yılın sonbaharında Türkiye‘nin insiyatifi ile başlayan, diplomatik ve siyasi yaklaşım sürecinin ilk başarılı sonucuna varıldığı gözüküyor.

Uluslararası seviyede bu adım tarihi bir yarılma olarak değerlendirildi. Bu adım ile Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki Türkiye’nin yakın müttefiki olan Azerbaycan’ın aleyhinde elde ettiği başarısına bir yanıt olarak, Türkiye tarafından Ermenistan’a karşı ortak sınırların kapatılması ve siyasi ile iktisadi bir boykotun ilan edildiği 1993 yılından itibaren ilk defa Türkiye ile Ermenistan arasında buzul dönemin yakında elle tutulur sonlanacağı görünüyordu. Bu sonuç, iki temel ve en büyük tartışma konusu çözülmediği halde elde edilmişti: Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Ermenilere karşı 1915 yılında uyguladığı soykırım sorusunda resmi tavrını değiştirmiyordu ve ikincisi Ermenistan da Dağlık Karabağ ihtilafı konusunda Azerbaycan’a yönelik temel taviz vermeye hazır görünmüyordu. Sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ile, orta ve uzun vadede iki ülkenin arasındaki sorunları aşan, bölgesel ihtilaflara yönelik çözüm imkanlarına ivme kazandırarak Kafkas bölgesindeki kilitlenmiş ihtilaf haritasını yeniden harektelendirebileceği birçok uluslararası gözlemci tarafından bekleniyor. İmza töreninden kısa bir zaman sonrası ise bu siyasi yakınlaşma süreci yeniden durgunlaşmaya başladı. İki protokol iki ülke içerisinde ciddi tartışma konusu haline dönmüştür ve üzerinde anlaşma sağlanan noktalar yeniden tartışmaya açılmıştır. Nisan 2010 ayında protokollerin onaylanma sürecinin Ermenistan Başbakanı tarafından feshedilmesi, bu sürecin ne kadar çıkmaz yola sapmış olduğunun bir göstergesidir. Yani, Türkiye ile Ermenistan arası yakınlaşma ile ilgili bütün umutlar boşuna mıydı?
Ermenistan ve Türkiye’den gelen konuklarımızla ikili ilişkilerin şimdiki durgunluğunun sebeplerini ve müzakerelerin perspektiflerini irdelemek istiyoruz. Ayrıca, sınıra yakın bir bölgeden gelen misafirlerimizden sınırların açılması konusunda iktisadi avantaj ve kalkınmaya yönelik beklentiler hakkında fikir almak istiyoruz.

Düzenleyen:
Heinrich-Böll-Stiftung, Beletage, Schumannstr. 8
10117 Berlin (Alman Tiyatrosunun karşısında)
Detaylı bilgi için: Martina Tichov, Tel. 030-28534-384, RG_Osteuropa@boell.de
Basın için: Karoline Hutter, Tel. 030-285 34-202, hutter@boell.de