Enerji-İklim Değişikliği

Enerji-İklim Değişikliği

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Türkiye'de nükleer enerji ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını amaçlayan, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu öne çıkaran, iklim değişikliğini durdurmayı hedefleyen proje ve politikaları destekler. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, fikir önderleri ve bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışır.