Placeholder Image for Video Content

ECOLARSHIP

Burs Programı

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (HBSD) olarak Mart 2008'den itibaren ekoloji alanında alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik bir burs programı yürütmekteyiz. Burs programımıza dahil olan öğrencilerden beklentilerimiz; çevre adaleti veye enerji dönüşümü alanlarına yönelik hazırlayacakları tezlerinin HBSD'nin program başlıklarının temel değerlerine uyumlu, sosyo-politik bir angajman ile yüksek derecede bilimsel katkı sunuyor olması.

Amacımız, bir yandan bu alanlardaki nitelikli bilimsel araştırmaları desteklerken, bir yandan da bu, geleceğin en önemli araştırma alanlarına olan akademik ilgiyi ve lisans sonrası eğitimde enerji dönüşümüne ve çevre adaletine yönelen gençlerin, geleceğin uzman, araştırmacı ve bilim insanlarının sayısını artırmak. Böylece hayati öneme sahip bu konuların üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve bilim enstitülerinin gündemine daha fazla gelmesine katkıda bulunmak.

Enerji dönüşümü ve çevre adaleti alanları, temel bilimlerden mühendisliğe, sosyal bilimlerden yönetim bilimlerine kadar çok çeşitli alanlara ve multidisipliner bir bakış açısıyla yapılan araştırmalara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle teknoloji araştırmalarından sosyal bilim araştırmalarına kadar geniş bir akademik ilgiyi harekete geçirmeyi umuyoruz. Burs programına katılmak isteyen genç, yaratıcı ve toplumsal duyarlığa sahip öğrencileri bekliyoruz.

2023-2024 Dönemi için başvurular 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibariyle yapılabilir.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2023 Perşembe günü mesai saatidir.

Başvurular;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
  • YÖK tarafından tanınmış bir Türkiye üniversitesinde yüksek lisans programına kayıtlı,
  • Ağırlıklı araştırma alanı ve tez konusu olarak kırsal kalkınma veya yenilenebilir enerji / enerji verimliliği konularını belirlemiş öğrenciler tarafından yapılabilmektedir.

Başvurular bu sayfadan sadece online olarak yapılabilmektedir.

Mülakat görüşmesine hak kazanıp kazanmadığınız 18 Eylül 2023 Pazartesi mesai bitimine kadar e-posta adresinize bildirilecektir.

Hangi alanları kapsıyor

Enerji dönüşümüyle ilgili yapılacak araştırmalar iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere fosil yakıtların tedavülden kaldırılması; ekonominin karbonsuzlaştırılması ve düşük karbonlu alternatiflerin geliştirilmesi; güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji; elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yenilenebilir enerjiye uygun hale getirilmesi; dağıtık üretim, yurttaşın enerji santralleri ve enerji kooperatifleri; enerji verimliliği teknolojileri, uygulama biçimleri ve yönetimi; yenilenebilir enerjinin ve verimlilik uygulamalarının finansmanı; fosil yakıtlara dayalı ulaşım sistemlerinden motorsuz ulaşıma, toplu taşımaya ve elektrikli araçlara geçilmesi; enerji politikaları ve enerji demokrasisi gibi konuları kapsıyor.

Çevre adaletiyle ilgili yapılacak araştırmalar ise iklim adaleti, iklim ve toplumsal cinsiyet, iklim ve insan hakları, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinden yoksul ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin etkilenmesi; çevre sağlığı ve toplumsal eşitsizlikler; kentleşmenin yarattığı sosyal ve çevresel sorunlar; iklim krizine karşı bir çözüm odağı olarak kentler; tarım, su ve gıda politikaları; kırsal kalkınma; sürdürülebilirlik ve hak temelli ekonomi alternatifleri; yerel katılım, bilgiye erişim hakkı ve demokratik süreçler; ekoloji ihtilafları ve yerel çevre mücadeleleri; doğa hakları, biyoçeşitlilik ve ekolojik adalet; çevre ve ekoloji hareketleri, yeşil düşünce, yeşil politika, çevre etiği, kuşaklararası adalet ve gelecek kuşakların hakları gibi konuları kapsıyor.

Neler yaptık

Small Grand 10 Berlin seyahati HBS Türkiye - Heinrich Böll Stiftung Derneği

video-thumbnail Watch on YouTube

Small Grand 10 Berlin programı 2 - Heinrich Böll Stiftung Derneği

video-thumbnail Watch on YouTube

Small Grand 9 Brüksel seyahati - Heinrich Böll Stiftung Derneği

video-thumbnail Watch on YouTube