Burs

HEİNRİCH BÖLL STİFTUNG DERNEĞİ BURS PROGRAMI

Fotoğraf: Stephan Röhl . Creative Commons License LogoBu fotoğraf Creative Commons License lisansı altındadır

Başvuru

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin yüksek lisans öğrencilerine yönelik düzenlediği burs için gerekli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Gerekli evraklar, başvuru tarihi, değerlendirmeler, kriterler vb. için tıklayınız.

HBSD Burs Programı Hakkında

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin burs programına ilişikin arka plan bilgisine, kimliğimiz, bursiyerlerden beklentilerimiz ve hedeflerimizle ilgili ayrıntılara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Burs programımızın başvuru evrakları, koşulları, süresi gibi merak ettiğiniz hususlarla ilgili sık sorulmuş sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Burisyerlerden

 

 

yazan

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği bursiyerlerinden, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. İktisat Anabilim Dalı Kalkınma İktisadi ve İktisadi Büyüme Bilm Dalı öğrencilerinden Fatma Genç'in 11. Ulusal Soyal Bilimler Kongresinde sunduğu "Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay" çalışmasına buradan ulaşabilirsniz.

yazan

Tarım, neoliberal kapitalizmin yol açtığı yapısal değişikliklerin sonuçlarından en çok etkilenen sektörlerden biri olmasına rağmen tarımın gerçekleştiği sosyal alan olan kırsal alan üzerine çok az bilgi üretiliyor. Bu yazı, tarımsal üretimin küresel piyasalara tabi kılınmasından en çok zarar gören iki sosyal grup olan çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileri ile ilgili. Etnik, yerel, ulusal ve sınıfsal kimliklerin, içinde bulunulan tekinsiz ortamda her iki grup tarafından da strateji olarak nasıl kullanıldığına odaklanarak, kimliklerin müzakere sürecinin sosyal alanı nasıl kurduğunu göstermeye çalışacağım.

Burs

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (HBSD) kırsal kalkınma ve enerji verimliliği/yenilenebilir enerji alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik Mart 2008’den itibaren bir burs programı yürütmektedir. Bu program ile Türkiye’de kırsal kalkınma veya enerji verimliliği/yenilenebilir enerji alternatiflerine yönelik tez yazmayı planlayan yüksek lisans öğrencilerine maksimum 2 dönem boyunca destek verilmektedir.