Daha fazlasını bilmek için

a.) Burs programı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

Program, Haziran ayında yapılan başvuruları takiben Temmuz ayındaki değerlendirmeler ve Ağustos ayında yapılan mülakattan sonra 1 Eylül tarihi itibariyle başlayıp iki eğitim dönemi boyunca sürmektedir. 

b.) Burs programına kaçıncı döneminde olan öğrenciler başvurabilmektedir?

Burs programı, bursa hak kazanan öğrencilerin üçüncü ve dördüncü sömestrlerinden itibaren verilmektedir. Yani:

  • Üçüncü sömestrinden (1 Eylül) itibaren burs ödemesi başlayacak öğrenci, başvurusunu ikinci döneminin sonuna doğru yapmış olmalıdır. Yüksek lisans eğitim programına kayıt tarihi Eylül olan öğrenciler bu kategoriye girmektedir. Yani ders aşamasını tamamlamış olmak şartı vardır.
  • Dördüncü sömestrinden (1 Eylül) itibaren burs ödemesi başlayacak öğrenci, başvurusunu üçüncü dönemindeyken yapmış olmalıdır. Yüksek lisans eğitim programına kayıt tarihi Şubat olan öğrenciler bu kategoriye girmektedir. Aynı zamanda, yurtdışı veya yabancı dil eğitimi için yüksek lisans kaydını dondurmuş, kayıt tarihi bir önceki yıla denk gelen öğrenciler, durumlarını resmi olarak belgeledikleri takdirde başvuru yapabilirler.

c.) Başvuru evrakları arasında istenen tez konusuna ilişkin belgeyi, henüz ders aşamasında olduğumdan ve tez konuma karar vermediğimden iletemiyorum. Başvurum yine de kabul edilir mi?

Hayır, başvurunuz kabul edilmez. Bursiyer öğrencilerimizden öncelikli beklentilerimiz arasında yüksek lisans eğitimine hedef odaklı başlamış olması yer almaktadır. Tez konunuza burs programına başvurduğunuz zaman aralığında resmi olarak başvurmamış olsanız dahi tez konunuza karar vermiş olmanız beklenmektedir. Çalışmayı düşündüğünüz tez konunuzla ilgili bir sayfayı geçmeyecek özet metin mutlaka başvuru evraklarının arasında olmalıdır.

d.) Başvuru evrakları arasında istenen, tez danışmanı tarafından yazılmış referans mektubunu, henüz ders aşamasında olduğumdan ve danışmanımı henüz seçmediğimden veremiyorum. Başvurum yine de kabul edilir mi? 

Tıpkı c şıkkındaki sorunun cevabında olduğu gibi, tez aşamasında çalışmayı düşündüğünüz öğretim görevlisi ile görüşüp başvuru evraklarına referans mektubunu eklemeniz gerekmektedir, ancak resmi olarak bu mümkün değilse, bunu başvuru formunda belirtmeniz gerekecektir.

Referans mektubu tez danışmanınız tarafından hazırlanmalıdır. Tez danışmanının tercihine göre;

1. Referans mektubunu hazırladıktan sonra, dosyanıza ekleyip bize ulaştırmanız için size verebilir.

2. Danışman hocanız, mektubu kapalı zarf usulü vermek isteyebilir. Bu durumda; başvuru online olduğundan kendisi referans mektubu doğrudan infor@tr.boell.org adresine göndermelidir.

e.) Ders dönemi tamamlanmadığından transkript almam söz konusu değil. Ne yapmalıyım?

Son başvuru tarihi Haziran sonudur ve öğrenciler hem 1. hem 2. döneme ait transkript alabilmektedirler ancak sınav takvimi farklı olan üniversitelerde okuyan öğrenciler bu durumu başvuru formunun son sayfasındaki "ek not" bölümünde not düşerek bildirmelidir.

f.)  Başvuru evrakları arasında istenen "Daha önceki öğrenim hayatını ayrıntılı bir şekilde içeren özgeçmiş" sadece eğitim hayatını mı içermeli?

Hayır, sadece eğitim hayatını içermemeli. Varsa iş deneyimleriniz vs de yer almalı.

g.) Heinrich Böll Stiftung Derneği bursa hak kazanan öğrencilere yurtdışında eğitim, ikamet, iş imkanı sağlayabilmekte midir?

Hayır. Burs programımız kapsamında hiçbir şekilde yurtdışı bağlantılı eğitim, ikamet, iş imkanı sağlamaya yönelik herhangi bir çalışma yoktur.

h.) Doktora öğrencileri bursa başvurabiliyor mu?

Hayır, Doktora öğrencileri burs programına başvuramıyor. Burs programı sadece yüksek lisans öğrencileri için geçerlidir. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin doktora öğrencileri için bir burs programı bulunmamaktadır.

i.) Çalışanlar bursa başvurabiliyorlar mı?

Özel sektörde tam zamanlı çalışanların burs başvuruları kabul edilmemektedir. Burs programına hak kazanan öğrencilerden program başladıktan sonra tam zamanla bir işe girdikleri taktirde burs ödemesi durdurulur.

j.) Burs programının bir alt programı içerisinde belirtilen staj imkanı zorunlu mudur?

Hayır, zorunlu değildir. Bu, deneyim edinmek isteyen bursiyerlere, proje ortaklarımız vasıtasıyla sağlanabilecek bir imkandır.

k.) Burs programının alt programı içerisinde neler er almaktadır? Katılım zorunlu mudur?

Alt program dahilinde; HBS Türkiye ofisinin kendi ve/veya proje ortakları ile organize ettiği etkinliklere katılım.

Ekoloji alanına dair uzman görüşmesi, örnek ziyareti vb'den oluşan 4 günlük Berlin veya Brüksel seyahati.

Bursiyerin kendi tez konusu için katılmasının fayda sağlayacağı etkinlikler.

l.) Bu burs karşılıklı bir burs mu? Daha sonra geri ödeme yapılıyor mu?

Hayır, burs karşılıklı değildir. Koşullar yerine getirildiği takdirde herhangi bir geri ödeme yapmanız gerekmemektedir ancak sözleşmede yer alan maddelerin ihlali söz konusu ile geri ödeme talep edilebilir.

m.) Hangi durumlarda burs kesilir? Burs kesildiği takdirde, o tarihe kadarki ödeme geri istenir mi?

  • Ödeme için gerekli olan bilgilerin yanlış ve/veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda burs kesilir ve geri ödeme talep edilir.
  • Ödemenin HBSD tarafından burs için öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığının anlaşılması durumunda burs kesilir ve geçmişe dönük olarak faiz talep edilir.
  • Burs programı süresince teslim edilmesi gereken evrak, rapor vs. belirtilen zamanlarda teslim edilmez, bilgilendirme yapılmaz ise burs kesilir ve geri ödeme talep edilir.
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın HBSD'ye verdiği fonlarda kısıtlamaya gitmesi veya fonların tamamen kesilmesi durumunda burs kesilir.

n.) Başvuru hangi dilde olmalıdır?

Başvurunu Türkçe dilinde olmalıdır.