Milletvekilleri, örgütler ve uluslararası kuruluşlar Meksika'nın yeni Maden Yasası’nı tanıdığı haklar nedeniyle destekliyor

  • Uluslararası aktörler, hakların ve çevrenin korunmasında sağladığı ilerlemelerden dolayı yeni Maden Yasası’nı memnuniyetle karşılıyor.
  • “Günümüzde, önemli bir kısmı madencilik faaliyetlerine izin verilmesinden kaynaklanan, ciddi sosyo-ekolojik çatışmalar yaşanmaktadır. Bu durumdan etkilenen Meksika halkı ve toplulukları, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları açıkça dile getirmektedir. Biz de onların seslerini duyurmalarına yardımcı oluyor, bu yasal reformun gerekliliği ve ertelenemezliği konusunda hemfikir olduğumuzu bildiriyoruz.”
  • “İnsanların yararına olan ve haklarının geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde yasal altyapının güçlendirilmesini sağlayan bu kazanımların devam etmesini umut ediyoruz".
Okuma süresi: 2 dakika
Meksikada maden yasası yazısı görseli

Çeşitli ülkelerden milletvekilleri, siyasi liderler ve sivil örgütler, Meksika Kongresi'nin her iki meclisinde de kısa bir süre önce onaylanan madencilikle ilgili yasal çerçeve reformlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler: “Halk temsilcileri, aktivistler, akademisyenler ve sosyal liderler olarak, Meksika Kongresi tarafından Maden Yasası'nda yapılan son reformları ve bu reformların ifade ettiği ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz”.

Açıklamalarında vurguladıkları bir diğer noktaysa şöyle: “…söz konusu reformların onaylanmasından önce, pek çok kez haksız yere bir kenara itilen halkların ve toplulukların topraklarında yapılan ve ne yazık ki çoğu kez felaketle sonuçlanan madencilik faaliyetlerinin etkilerini yetkili mercilere ulaştırabildikleri ortamlar sağlanmıştır. Ekonomik kazançları her türlü yaklaşımın üstünde tutan ve çoğu zaman yasal süreçlere sızarak, yasamayı hakkını ödeyemeyeceğimiz bu insanların aleyhine olacak şekilde düzenleyerek ekonomik güçlerin bir aracı haline getiren yaklaşımların yarattığı acıları şikayet edebildiler.

Yeni Maden Yasası'nda olumlu gördükleri noktalardan bazıları şöyle: 1) Madencilik faaliyetlerinin ayrıcalıklı niteliği ortadan kaldırılıyor, 2) Yerli ve Afrika kökenli halkların projelerle ilgili rızalarını almak için herkese açık, tarafların bilgilendirildiği, kültürel açıdan uygun ve iyi niyetli ön görüşmelerin yapılması ihtiyacı açıkça kabul ediliyor, 3) Koruma altındaki doğal alanlarda, susuz alanlarda veya nüfusun risk altında olduğu alanlarda madencilik yapılması yasaklanıyor, 4) Madencilik projelerinin kapatılması esnasında ve kapatma sonrasında yenileme, atıkların yönetimi gibi konularda programlar öneriliyor.

Açıklamalarını, “İnsanların yararına olan ve haklarının geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde yasal altyapıyı güçlendiren bu kazanımların devam etmesini umut ediyoruz. Bahsi geçen reformların mümkün olan en kısa sürede ve her zaman halkın refahını gözetecek şekilde uygulanmasını sağlamak için takipte olacağız” sözleriyle sonlandırdılar.

Bildiriyi imzalayanlar arasında Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Guatemala ve Paraguay'dan kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır.

Bu linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.