Yenilenebilir Enerji Finansmanı Konferansı

8. Yeşil Ekonomi Konferansı’nı Yenilenebilir Enerji Finansmanı başlığıyla 24 Nisan 2018 Salı günü saat 10:00 - 15:15 arasında Cezayir Toplantı Salonunda gerçekleşecektir. 

Bu alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, Türkiye’de yenilenebilir enerji finansmanı konusunda bir soru işaretleri olduğunu ve üzerinde katılımcı bir yöntemle çalışılmasına ihtiyaç duyulduğunu gördük. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin demokratik, etkin bir biçimde finansmanı için finans ve kamu kuruluşlarına çözüm önerileri getirilmesini, bu sürece yerel toplulukların dâhil edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu amaçla yenilenebilir enerji kooperatifleri, diğer tür kooperatifler, belediye merkezli ve yurttaş inisiyatifli yenilenebilir enerji yatırımları için sürdürülebilir bir finans modelinin geliştirme olanaklarını, yurtdışı örnekleri ve Türkiye’deki durum üzerinden tartışmak üzere bu konferansı düzenliyoruz.

Yenilenebilir enerji finansmanı konusunu hep beraber tartışmak için konferansımıza sizi de davet ediyoruz.

PROGRAM

Kayıt: 09:30

10.00 – Açılış Konuşmaları

10.30-12.30 – Avrupa’da Yenilenebilir Enerjinin Finansmanına Dair Durum ve İyi Uygulamalar

Yenilenebilir Enerji Finansman Modelleri ve yaratıcı yatırım örnekleri (Citynvest Project, REScoop, Daan Creupelandt)

REScoop PLUS toolkit Projesi: Kooperatiftler için enerji verimliliği katma değeri (REScoop, Stanislas d’Herbemont, Proje Yöneticisi)

Finansman ve Enerji Demokrasisi bağlamına bir bakış (Think Tank Oikos, Belçika, Dirk Holmens)

Danimarka finans ve yenilenebilir enerji yatırımları örneği (Nordisk Folkecenter, Danimarka- Daniele Pagani) 

12.30-13.15 – Ara

13.15-15.15 – Türkiye’de Durum ve Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı, Fırsatlar, Engeller ve Alternatifler (Faruk Telemcioğlu, Günder Genel Sekreteri)

Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve TurSEFF (Asuman Sönmez, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı – TurSEFF, İş Geliştirme Müdürü)

Yenilenebilir Enerjiyi Karbon Vergisiyle ve Fosil Yakıt Teşviklerinden Vazgeçerek Finanse Etmek: Türkiye için İzlenebilir Bir Yol Önerisi (Doç. Dr. Sevil Acar, Altınbaş Üniversitesi)

Türkiye’de Yenilenebilir Elektrik Üretim Teknolojilerinde 2026’ya Kadar Yatırım Potansiyeli (Dr. Değer Saygın,  SHURA Energy Transition Centre, Director)

Kayıt Olmak İçin: http://bit.ly/ye8kayit

Cezayir Toplantı Salonu Kuloğlu Mh., Hayriye Cd. No:12, 34425 Beyoğlu/İstanbul