Göç ve eğitim çalıştay sonuç raporu

Göç ve eğitim çalıştay sonuç raporu

Mart ayında Anadolu Kültür ile birlikte düzenlediğimiz "Göç ve Eğitim: Türkiye'de ve Almanya'da Aile Dili Okul Dilinden Farklı Olan Çocukların Okullaşması" çalıştayının sonuç raporunu Prof. Dr. Uğur Tekin ve Prof. Dr. Deniz Yükseker kaleme aldı. Türkiye ve Almanya'da mülteci/göçmen çocukların eğitim siteminde karşılaştığı çok-boyutlu/çok-katmanlı sorunları, saha deneyimi olan uzmanların katkılarıyla ve karşılaştırmalı bir perspektifle ele alan raporun konuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak olacağını umuyoruz. 

0 Comments

Yeni yorum ekle

Yeni yorum ekle