Avrupa’da Türkiye

For free

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Enerji Güvenliği Nükleer Enerji - Türkiye için Seçenek mi?

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin 1-2 Kasım 2010 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği İstanbul toplantısındaki “Avrupa ve Türkiye’de Enerji Güvenliği” ve Nükleer enerji – Türkiye için seçenek mi?” başlıklı oturumlarda tartışılan konular, elinizdeki bu kitapçık yayıma hazırlanırken bir bakıma “eskidi” diyebiliriz. Çünkü toplantının yapıldığı 2010 yılının Kasım ayında, Japonya’da binlerce insanın yaşamına neden olan deprem, tsunami ve nükleer reaktörlerdeki patlamaların birlikte yaşandığı üç felaket henüz kayıtlara geçmemişti. Uzmanlar nükleer kazalar konusunda Çernobil örneğine ve sonuçlarına atıfta bulunuyordu.

Fukuşima felaketi nükleer santrallar konusunda ”güvenlik” bilinci için bir nevi şok etkisi yaptı. Fukuşima Daiçi Nükleer Santralı’nda meydana gelen facia ile nükleer kazaların teknolojide en önde olan ülkelerde de yaşanabileceğini savunan uzmanlar, ne yazık ki İstanbul’daki toplantıdan bir kaç ay sonra haklı çıktı. “Japonya’da olabiliyorsa bizde de mümkün” diyen Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri, nükleer politikalarında tarihin en radikal kararlarını alarak, milyarlarca avroluk mali yüke karşın bu santralları kapatma ve nükleer teknolojiyi terk etme kararı aldı. Bu kitapçıkta öngörülen nükleer enerjinin gerileme devri birkaç ay içerisinde bir nevi çöküş sürecine dönüştü. Türkiye tüm bu gelişmelere karşın nükleer santral projelerinde ısrar ediyor görünse de bu yeni gerçeklere göz kapayamayacaktır, kapamamalıdır. Enerji politikasında derin izler bırakan Fukuşima felaketi, Türkiye’nin enerji güvenliği konusunda önemini de arttırmıştır. Kısa ile orta vadede doğalgaz ve petrol için köprü olma özelliğini taşıyan Türkiye, bölgede barışın etkinleşmesi ve yenilebilinir enerji kaynakları için de bu konuma yükselmeye adaydır. Su, güneş ve rüzgâr kaynakları zengin Türkiye, maddi  kaynaklarını, terk edilen nükleer enerji yerine geleceğin enerji teknolojilerine kaydırabilirse yalnızca köprü değil, bir kaynak da olabilir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek istiyorsak, enerji politikasında doğal kaynakların kalıcı kullanılmasını mümkün kılan teknolojilere yatırım yapmak ve bunların sentezinden oluşan bir enerji üretimine doğru yol almak zorundayız. Fukuşima felaketi ile bir bakıma belgelenen tezleri içeren bu kitapçığı, tüm eksiklerine rağmen enerji güvenliği konusunda katkı sunmak için yayımlamaya karar verdik.

Enerji güvenliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik müzakereleri açısından da oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dünya enerji kaynaklarının merkezlerinden biri olan Ortadoğu’da barış Türkiye için hayati olduğu gibi, Avrupa Birliği’nin ana politik hedeflerinden de biridir. Bu konudaki tartışma önümüzdeki ay ve yıllarda da sürecektir. Sunum ve yazıları ile elinizdeki bu kitapçığın gerçekleşmesini mümkün kılan tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyoruz. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’nun ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından birçok kişinin katkıları için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Konferansın ve bu kitabın hazırlanmasında önemli rol üstlenen

İbrahim Günel’e özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Avrupa ve Türkiye’de enerji güvenliği konusu, önümüzdeki yıllarda da tüm toplumu yakından ilgilendireceği gibi, bizim de gündemimizde olacak.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Kitabı bu sayfadan PDF olarak indirebilirsiniz.

Product details
Date of Publication
Eylül 2011
Publisher
HBSD
Number of Pages
86
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-88952-6-3