Perspectives #6.13

Perspectives #6.13

01 Ekim 2013
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
For free
pdf
Yayın yeri: İstanbul
Yayın tarihi: Ekim 2013
Sayfa sayısı: 72

Türkiye’den siyasi analiz ve yorum

içerik:

3 Editörden

4 Dosya Konusu: Türkiye’de tarımın ve kırsal alanın dönüşümü
4 1980 sonrası tarımda ve kırsalda dönüşüm dinamikleri
Murat Öztürk
11 Alacarte Avrupa’nın kırsal politika seti Türkiye için uygun anahtar mı?
Gökhan Günaydın
14 Türkiye tarımının serbest piyasaya uyarlanması ve küçük çiftçil iğin tasfiyesi
Abdullah Aysu
22 Tarımda strateji belgeleri ve gerçekler
Ali Ekber Yıldırım
26 Toprak gaspları
Sibel Çaşkurlu
31 “Gazap Üzümleri” tüm dramatikliğiyle yaşanıyor
Metin Özuğurlu

35 Ekoloji
35 Belgrad Ormanı candır, kıymayalım
Ünal Akkemik
38 Mevsimlik tarım göçündeki çocukların eğitim(sizlik) görüntüsü
Ayşe Gündüz Hoşgör
42 Haziran Günleri’nin kentsel kaynakları
Şerafettin Can Atalay

44 Demokrasi
44 Ergenekon davası demokrasiye dair bir adım mı?
Orhan Gazi Ertekin
48 Katılımcı demokrasi ve aktif yurttaş bilinci
Ayhan Bilgen
51 Algının kapıları zorlanıyor
Melda Onur
54 Gezi Parkı Direnişi ve çözüm süreci
Nazan Üstündağ
58 Zapatistalar gibi bir yürüyüş
Sebahat Tuncel

62 Dış politika
62 Türkiye’nin AB yolculuğunda hedef/süreç ikilemi
Erhan İçener

64 Kültür
64 Yerli sinemada kır-köy olgusu
Ferit Karahan

66 Türkiye’den İnsan Manzaraları
66 Sanatçılık böyle oluyor: Taraf olacaksınız
Mehmet Aksoy

69 HBSD’den Haberle

0 Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yeni yorum ekle