Sossi Tatikyan

Sossi Tatikyan, Erivan Devlet Üniversitesi'nden diploma, Harvard Kennedy School of Government'tan Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı, ESCP Europe Business School'dan İşletme Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir ve şu anda Brüksel Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmaktadır.

On yılı aşkın bir süre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmış, çoğunlukla çok taraflı güvenlik ve insan hakları diplomasisiyle ilgilenmiş ve Ermenistan'ı NATO, UNODC, IAEA ve OPCW'de temsil etmiştir. Sossi daha sonraları, BM siyasi ve barışı koruma misyonlarında çalışmış ve Avrupa, Asya ve Afrika'da AGİT, NATO, AB ve Afrika Birliği’yle ilgilenmiş, güvenlik politikaları ve yönetişim alanında stratejik siyasi tavsiyelerde bulunmuş ve güvenlik ve hukukun üstünlüğü kurumlarının reformunu amaçlayan program ve projeleri tasarlamış, yönetmiş ve denetlemiştir. Son üç yıldır, BMKP, ABD Freedom House ve Cenevre Güvenlik Sektörü Yönetişimi Merkezi (DCAF) dahil olmak üzere hem Ermenistan'da hem de küresel çapta kamu, kâr amacı gütmeyen ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Uluslararası ilişkiler ve güvenlik, ulusal güvenlik stratejileri ve politikaları, barışı koruma ve barışın inşası, çatışma çözümü ve kriz yönetimi, enerji güvenliği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu, iyi yönetişim ve kurumsal reform, demokrasi ve insan hakları konularında çok sayıda yayını ve araştırması vardır ve bir dizi televizyon röportajı ve konferans vermiştir. BM Kıdemli Kadın Yetenek Hattı, BM ve ISSAT Güvenlik Sektörü Reformu ağlarının üyesidir.