Sırma Altun

Sırma Altun Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Sydney Üniversitesi'nden Politik Ekonomi alanında doktora derecesine sahiptir. Dr. Altun'un araştırmaları büyük Çin'in ekonomi politiği ve Çin'in kentsel dijital ve çevresel dönüşümü üzerine odaklanmaktadır. Son yayınları küresel iklim rejiminde Çin-AB ilişkileri üzerinedir.