Shalini Sinha

Shalini Sinha, yoksulluk sınırının altında çalşanların, özellikle kadınların kayıt dışı ekonomideki durumunu iyileştirmeyi amaçlayan küresel bir araştırma-politika ağı olan Kayıt Dışı İstihdamda Kadınlar: Küreselleşme ve Organizasyon (WIEGO) ağının Hindistan bölge temsilcisidir.  Shalini Hindistan'da yaşıyor ve kayıt dışı ekonomide çalışan kadın işçiler için iyi bir iş ve geçim yolları fırsatları geliştirmeye ve belgelemeye odaklanan çalışmalar yürütmektedir. WIEGO'ya katılmadan önce on yıldan uzun bir süre kalkınma danışmanı olarak çalışmış ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda işgücü, cinsiyet ve sosyal kalkınma konularında uzmanlaşmıştır. Son dönemde yaptığı çalışmalardan biri, 2017 yılında yayınlanan Redefined Labour Spaces (Yeniden Tanımlanmış Çalışma Alanları) adlı kitabının gözden geçirdiği yeni baskısının yayınlanması olmuştur.

https://www.routledge.com/Redefined-Labour-Spaces-Organising-Workers-in-Post-Liberalised-India/George-Sinha/p/book/9781138201194