Prof. Dr. Nora Markard
Münster Üniversitesi, Uluslararası Kamu Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Profesörü

Nora Markard, Münster Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları profesörüdür. Humboldt İnsan Hakları ve Temel Haklar Hukuk Kliniği ile Hamburg Mülteci Hukuku Kliniği'nin kurucularından biridir. Stratejik hukuk davaları takibi yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.'nin (GFF) başkan yardımcısıdır ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'ne (ECCHR) göç ve cinsiyet alanındaki hukuk davalarında danışmanlık yapmaktadır.

Nora Markard, Berlin, Paris ve Londra'da Hukuk ve Uluslararası İlişkiler okudu. Humboldt Üniversitesi'nden doktora ve King's College London'dan yüksek lisans derecesine sahiptir ve Michigan Üniversitesi ve Columbia Hukuk Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Çoğunlukla uluslararası hukuk ve anayasa hukuku alanlarında eşitsizlikler ve zorunlu göç üzerine odaklanan yayınlar yapmaktadır.