Philipp Kühl
HBS Washington DC Program Direktörü, Küresel Kalkınma Politikası

Philipp Kühl, HBS Washington DC ofisinin sürdürülebilir, demokratik, eşitlikçi ve insan haklarına dayalı bir kalkınma yaklaşımını temel alan küresel yapısal değişim ve transatlantik diyalog konusundaki çalışmalarına katkıda bulunan Küresel Kalkınma Politikası programını yürütmektedir.

Vakfın Washington DC ofisine katılmadan önce Alman Kalkınma İşbirliği Ajansı'nda (GIZ) çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Uzun yıllar Afrika ve Asya'da yaşadı ve çalıştı; oralarda iklim değişikliği, kentleşme ve toplumsal yaşama katılım konularındaki değişim süreçlerine ve kapasite artırımına katkıda bulundu. Akran etkileşimi ile öğrenmenin ve mübadelenin gücüne inanan Philipp Kühl, kolaylaştırma ve paydaş diyaloglarıyla çalışma konularında çeşitli eğitimler almıştır.

Potsdam Üniversitesi'nden Kamu Politikası ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.