Osman Köker

1957 Maraş doğumlu. Günlük gazeteler ve haftalık dergilerde muhabir ve editör olarak çalıştı. Çeşitli yayınevlerinde editoryal görevler aldı ve özellikle tarih yayıncılığında yoğunlaştı. 2005’te Türkiye’nin bir zamanlar sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlayan ve etkinlikler düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık’ı kurdu. Aralarında “100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler”  adlı albüm kitabın da bulunduğu çok sayıda kitap hazırladı ve başta “Sireli Yeğpayrıs” sergisi olmak üzere, bir kısmı yurtdışında da gösterilen onlarca serginin küratörlüğünü yaptı.

Yayıncı