Liane Schalatek

Liane Schalatek, Kuzey Amerika Heinrich Böll Vakfı müdür yardımcısıdır. Görev tanımı, temsil görevlerinde ve tüm program yönetiminde müdüre yardımcı olmaktır. Liane, uluslararası program faaliyetlerinde kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinin yanısıra küresel yönetişim, özellikle uluslalarası ticaret ve finans alanında on yıllık bir deneyime sahiptir. Çalışmalarında, özel ilgi alanı, makroekonomik politika oluşturma gereği üzerine farkındalık ve kapasite geliştirme olagelmiştir.  Halen, kamusal iklim finansmanı akışları ve iklim finansmanına eşit erişim sağlanmasına odaklanan uluslararası iklim finansmanı üzerine çalışmaktadır. Mevcut çalışmalarına ilişkin özel bir değerlendirme yapmak gerekirse, iklim finansmanı dahil olmak üzere iklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet boyutlarına (uyum ve azaltım) yönelik olduğu belirtmek gerekir.

Liane, 1999'da HBV'ye katılmadan önce Washington'daki Konrad Adenauer Vakfı'nda Transatlantik Ekonomik İlişkiler Program Görevlisi olarak görev yaptı. Gazete editörlüğü eğitimi alan Liane, bir süre serbest gazeteci olarak çalıştı. Uluslararası kalkınma, iklim ve cinsiyet sorunları üzerine araştırmalar yapmakta ve yayınlamaktadır.

Liane, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Siyasi Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi ve Washington D.C.'deki George Washington Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi sahibidir.

Kuzey Amerika Heinrich Böll Stiftung Müdür Yardımcısı