Kansu Yıldırım

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını sürdürüyor, Türk Tabipleri Birliği/Ankara Tabip Odasında uzman olarak çalışıyor. Makaleleri çeşitli akademik dergilerde ve gazetelerde yayımlanan Kansu Yıldırım aynı zamanda kampfplatz dergisi yayın kurulu üyesi.

Türk Tabipleri Birliği/Ankara Tabip Odasında uzman