Harun Ercan

Türkiye'deki Kürt hareketinin radikalleşme dinamikleri ve silahlı mücadeleye yönelme nedenleri üzerine Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları'nda yükseklisans tezi yazdı. Ağrılıklı olarak Kürt meselesi üzerinde akademik çalışmaların yayınlandığı Toplum ve Kuram Dergisi Yayın Kurulu üyesidir. Doktora çalışmalarına New York Eyalet Üniversitesi'nde devam etmektedir. İç Savaş, Çatışma Çözümü ve Toplumsal Hareketler kuramlarını karşılaştırmalı yöntemle ele alan ve silahlı çatışmaların sonuç aşamasına dair tez çalışmasına ve araştırmalarına devam etmektedir.

Toplum ve Kuram Dergisi Yayın Kurulu üyesi