Gönül Tol

Gönül Tol Ortadoğu Enstitüsü (Middle East Institute, Washington) Türkiye Programının
kurucu direktörü ve Frontier Europe Initiative’de kıdemli araştırmacıdır. Aynı zamanda
Washington Üniversitesi bünyesindeki Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde (Institute for
Middle East Studies) konuk öğretim üyesidir. National Defense University bünyesindeki
College of International Security Affairs’de Batı Avrupa’daki İslamcı hareketler, Türkiye,
dünya siyaseti ve Ortadoğu üzerine dersler vermektedir. Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye iç ve
dış politikası ile Kürt meselesi hakkında yayınları vardır. Medyada yorumlarıyla sıkça yer alır.