Funda Karapehlivan

Funda Karapehlivan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptı. Yüksek Lisansını Essex Üniversitesi’nde İnsan Hakları alanında yaptıktan sonra Doktora derecesini aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Doktora tezinde, kapitalizmin neoliberal döneminde devlet-eğitim ilişkisinin değişen niteliğine bakarak eğitim hakkının sosyolojik bir analizini yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalıştı.  7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile "Barış Bildirisi"ni imzaladığı için ihraç edildi. Eğitim hakkı, toplum bilimlerinde yöntem ve toplumsal cinsiyetin ve ataerkinin tarihsel gelişimi üzerine yazıları vardır. Çalışma alanları insan hakları sosyolojisi, eğitim hakkı, eğitim sosyolojisi, toplumsal kuramdır. Halen bağımsız araştırmacı ve çevirmen olarak çalışmaktadır.