Funda Hülagü

Funda Hülagü Margburg Philips Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ottowa Üniversitesi’nde politik teori üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra (Ottawa, 2005) doktora derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı (Ankara, 2011).  Türkiye’de değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015’ten beri Almanya’da ders veriyor. Güvenliğin eleştirel ekonomi politiği, devlet teorisi ve eleştirel uluslararası ilişkiler teorileri üzerine çok sayıda yayını mevcut. “Türkiye’de Polis Reformu: Erdoğan İktidarında İnsanların Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet ve Politik Şiddet” başlıklı monografisini son dönemde tamamladı. Akademik yayınevi IB Tauris/Bloomsbury’nin 2021 başında hazırlanan Çağdaş Türkiye serisinin bir parçası olarak bu kitabın yayınlanması bekleniyor. Hülagü’nün mevcut araştırma konuları uluslararası feminist ekonomi politik teorileri, feminist devlet teorisi ve devletin Türkiye’de yeniden yapılanması.