Ezgi Elçi

Ezgi Elçi, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktorasını Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha önce Fulbright bursuyla Georgia Üniversitesi Küresel Sorunlar Çalışma Merkezi'nde (GLOBIS) misafir öğrenci araştırmacı olarak bulunmuştur.