Dr. Şerif Onur Bahçecik

Şerif Onur Bahçecik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Güncel araştırmaları uluslararası örgütler, uluslararası kalkınma ve küresel politikada insan hakları konularına odaklanmaktadır. Çalışmaları daha önce Ortadoğu Etütleri, New Perspectives on Turkey, Third World Quarterly ve Global Policy dergilerinde yayımlanmıştır.