Dr. Halil Can
Halil Can

Türkiye’de doğan Halil Can, 60’lı yılların sonunda bir çocuk olarak, misafir işöi statüsündeki ebeveynleri ile birlikte Doğu Anadolu’daki bir köyden, o zamanlar ikiye bölünmüş olan Berlin’in batı kısmına göç etti. Bu kuşakta üniversite eğitimi alan ilk bireylerden olan Can, Berlin’deki Frei Universität’ta ve Ankara Üniversitesi’nde siyasetbilim okudu. Daha sonra yine Berlin’deki Humboldt Universität’taki Avrupa Etnolojisi programı kapsamında “Türkiye ile Almanya arasındaki ulus-ötesi göç mekanı boyunca misafir işçi statüsündeki ailelerin kimliklenme süreçleri, ötekileştirilme deneyimleri ve kendilerini güçlendirme pratikleri” üzerine doktora yaptı. Toplum temelli politikaya odaklanan bir aktivist olarak “kauderzanca” adlı derginin ve federal ölçekte faaliyet yürüten “MoveOnUp” adlı güçlendirme ağının kurucuları arasında yer aldı. Halihazırda, serbest zamanlı olarak özneleri güçlendirmeye yönelik eğitimler veriyor, uyuşmazlık çözüm süreçlerinde arabuluculuk yapıyor ve yazarlık yapıyor. Bunların yanında, Berlin Teknik Üniversitesi'nde, Berlin polis teşkilatı içindeki ayrımcılığı ve ırkçılığı konu edinen araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışıyor.