Doğan Akhanlı

İnsan hakları savunucu yazar Doğan Akhanlı 1991 yılında Almanya’ya kaçtı.  Eserlerinde Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ele alan Akhanlı, “Mahşerin Yargıçları” adlı kitabında da görüleceği üzere özellikle devletin azınlıklarla ilişkisini ele aldı. Akhanlı 31 Ekim 2021’de öldü.  

Contributions: