Deniz S.Sert

Deniz S. Sert, Özyeğin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır. ÖzÜ'ye katılmadan önce Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Türkiye'de ve küresel ölçekte göç konularında uzman olan Sert, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurumlarda ders vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, London School of Economics'ten Avrupa Birliği Politikası Oluşturma alanında ve New York Şehir Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Doktorasını Karşılaştırmalı Siyaset alanında New York Şehir Üniversitesi'nden almıştır.