Deniz Duruiz

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2011’de mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Halen Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktora öğrencisi. Yüksek lisans döneminde başladığı mevsimlik tarım işçileri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.