Corinna Kanistra
Program Koordinaörü – Bulgaristan odaklı Demokrasi & Ekoloji

Corinna Κanistra, Sorbonne’da Paris III Üniversitesi’nde Dilbilim ve Edebiyat alanında eğitim gördü. Ardından Selanik Aristoteles Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde doktora yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2012-2021’de Orta Doğu’da ve Yunanistan'da uluslararası, İsviçre merkezli STK’larda misyon başkanı olarak çok çeşitli insani yardım projelerinde görev aldı. Özellikle göç, sağlığa erişim, uluslararası ve insani hukuk ve insan hakları hukuku konularına odaklanan sağlık ve savunuculuk programlarıyla ilgileniyor.

Kasım 2021’de Heinrich Böll Derneği’nin ekibine katıldı. Bulgaristan’ı odağına alan Demokrasi & Ekoloji Programı’nı yürütüyor.