Benan Molu
Hukuçu
Benan Molu

Benan Molu, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hukuku üzerine uzmanlaşmış bir insan hakları hukukçusudur. Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

2014 yılından bu yana, Serkan Köybaşı ile birlikte anayasa ve insan hakları hukuku alanındaki gelişmelere yer verilen ve İHAM kararlarının Türkçe'ye çevrildiği Anayasa Gündemi isimli internet sitesini yönetmektedir. Molu, Köybaşı ile birlikte 2014 yılından bu yana Türkiye'nin ilk ve tek insan hakları hukuku yarışması olan Anayasa Mahkemesi'ne varsayımsal bireysel başvuru yarışmasını düzenlemektedir.

Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, barolar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri ve hak savunucuları için temel hak ve özgürlükler ile bireysel başvuru usulü üzerine eğitimler vermektedir. Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları: Öğrencilerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve Siyasi Amaçlı Tutuklama Yasağı Çerçevesinde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 18. Maddesinin Kapsamı, Uygulanması ve 18. Madde İhlali Kararlarının Sonuçları isimli kitapları ve çeşitli insan hakları ihlalleri üzerine yazılmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde staj yapan Molu, stajını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, serbest seçim hakkı ve 18. madde gibi çeşitli hak ve özgürlüklerle ilgili aralarında milletvekilleri, gazeteciler, avukatlar ve insan hakları savunucularının da olduğu kişiler adına ulusal ve uluslararası mahkemelere başvurularda bulunmaktadır.