Barbara Unmüßig
Heinrich-Böll-Stiftung Başkanı
barbara unmüssig

Barbara Unmüßig, 1956’da Almanya’nın Freiburg im Breisgau şehrinde doğdu. Berlin Freire Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu.

1983’de Kuzey-Güney politikasına yönelik bir dergi olan ‘Blätter des iz3w’ de editör olarak çalıştığı dönemde, profesyonel anlamda uluslararası adalet ve küresel çevre ve iklim koruma alanında çalışacağına dair kendine söz veren Barbara Unmüßig, daha sonra da Freiburg’da ‘Aktion Dritte Welt’ (Üçüncü Dünya Bilgile Merkezi) adlı NGO’da araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Barbara Unmüßig, 1985'ten itibaren Alman Federal Meclisi'ndeki Yeşiller Partisi vekilleri Uschi Eid (1985-1987) ve Ludger Volmer (1987-1990) için araştırma görevlisi olarak çalışarak ağını ve uluslararası bilgilerini genişletmiştir. Bu süre zarfında, öncelikle uluslararası borç krizi, Dünya Bankası ve IMF politikaları ve küresel çevre konuları üzerine odaklandı.

Barbara Unmüßing 1990’larda yalnızca ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri için ve bu örgütlerle birlikte çalıştı. 1992 yılında Rio de Janeiro'da toplanan BM Çevre ve Kalkınma Konferansında (UNCED) Alman çevre ve kalkınma örgütlerinin proje direktörüydü. Barbara Unmüßig, Alman sivil toplum örgütü Çevre ve Kalkınma Forumunun kurucu üyesi ve 2002’ye kadar da sözcüsüydü. Bu süre içinde çok sayıda uluslararası ağ kurdu ve pek çok küresel forum ve konferansta (UNCED, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), IMF ve Dünya Bankası) yer aldı. Barbara Unmüßig, 1992 yılında Dünya Ekonomi, Ekoloji ve Kalkınma örgütünü (WEED) kurdu ve 2002 yılına kadar yürütücü başkan olarak çalıştı. Halen, bu örgütün yayınladığı Dünya Ekonomi ve Kalkınma bülteninin eş editörüdür.

Barbara Unmüßing 2000 yılında insan hakları örgütü Alman İnsan Hakları Enstitüsünün (Deutsches Institut für Menschenrechte, DIMR) kurucuları arasında yer aldı ve 2001’den beri de Mütevelli Heyetinde yer alıyor.

Heinrich-Böll-Stiftung'un kuruluşunda başından beri yer alan Barbara Unmüßig, 1996-2001 arasında vakfın Denetleme Kurulu’na başkanlık yaptı. Mayıs 2002’de başkan seçildi ve o günden beri Heinrich-Böll-Stiftung’u Rald Fücks ile birlikte yönetiyor. Barbara, vakfın Latin Amerika, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki uluslararası çalışmalarından sorumludur. Vakfın üzerinde durduğu alanlar, örneğin küreselleşme, insan ve kadın hakları, uluslararası iklim kaynakları ve tarım politikası ile demokrasi desteği Barbara’nın çalışma alanının merkezini oluşturmaktadır.

Barbara, hem toplumsal cinsiyet demokrasisi ortak görevlerinin ve hem Gunda Werner Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet Demokrasisi Enstitüsünün yönetiminde yer almıştır.

2009’dan beri Alman Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığının genç kadın yerel siyasetçilere verdiği Helene-Weber-Preis ödülünün jüri üyelerinden biridir.

Heinrich-Böll-Stiftung'un 2012'den beri her yıl verdiği Anne-Klein-Frauenpreis'in jüri başkanıdır. Hinrich-Böll-Stiftung, kadınlara verilen bu ödülle cinsiyet demokrasisi, lezbiyen, gey, trans ve interseks bireylerin hakları ve kendi kaderlerini belirleme hakkı için üstün bağlılık, cesaret ve medeni cesaretleriyle karakterize edilen kadınları desteklemektedir.

Barbara Unmüßig, 2013 yılından beri sürdürülebilir bir gelecek yaratma fikrine derinden bağlı bir dergi olan Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Mütevelli Heyeti üyesidir.

Birlik 90/Yeşillerin strateji ve program tartışmalarına, örneğin küresel adalet, çevre ve iklim politikası, cinsiyet politikası ve kalkınma politikası gibi konularda aktif ve düzenli olarak katkıda bulunana Barbara Unmüßig, ayrıca çok sayıda süreli yayına ve kitaba da sayısız katkıda bulunmuştur.