Heinrich Böll Stiftung Türkiye

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

1994 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Heinrich Böll Stiftung Derneği, Alman Yeşiller Partisine yakın, bağımsız politik bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyadaki "Yeşil Hereket" ailesinin bir parçası olmakla beraber, bağımsız bir kuruluştur. 

Kuruluşundan itibaren Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği arasında siyasi diyalog konusunda çalışmıştır. Demokratik aktörlerin çalışmalarının güçlendirilmesinden insan ve azınlık haklarının korunmasına, ekoloji ve sürdürülebilir kalkınmadan, küresel ve bölgesel güvenlik politiklarının geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları destekleme ve teşvik etme gayretindedir. 

Merkezi İstanbul'da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Bürosu 20 yıldır yukarıdaki ilkeleri güden, insanlar arasında cinsiyet, etnik köken, din ve renk ayırımı yapmaksızın hukuk devleti ilkeleri temelinde kurulu demokratik toplum düzeninin korunması için çaba sarf eden sivil toplum girişimlerini destekler.

Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin çalışma alanları,

  • demokratikleşme,
  • ekoloji,
  • dış ve güvenlik politikaları,

iletişim için; info@tr.boell.org 

Hakkımızda

HBSD Türkiye Bürosu, sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra bilim ve siyaset çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için katkıda bulunur.