IstanbulBu Fotoğrafın kullanım hakkı HBSD

Büro Yönetimi

kristian.brakel@tr.boell.org

Hakkımızda

HBSD Türkiye Bürosu, sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra bilim ve siyaset çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için katkıda bulunur.