Placeholder Image for Video Content

Her kelimenin ardında hayal edilmeyi bekleyen kocaman bir dünya gizlidir.
Heinrich Böll

Agora, Heinrich Böll Stiftung Derneğinin demokrasi programı altında, toplumsal sorunlara ve insan hakları konularına ilgili, gönüllülük potansiyeli yüksek ve toplumsal güçlenme için sorumluluk almak isteyen üniversiteli gençler için oluşturulan yepyeni bir burs programı.

Programın hedefi, katılımcılarının maddi zorluk yaşamadan hem eğitimlerine devam etmesine hem de insan hakları ve sivil toplum alanında deneyim kazanmalarına katkı sağlamaktır.

2023 - 2024 dönemi için başvurular 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren online olarak yapılabilecektir.

Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü mesai saati bitimidir (17.30). Başvuru detayları en geç 11 Mayıs 2023 Perşembe günü bu sayfadan açıklanacaktır.

Başvurular;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

 • YÖK tarafından tanınmış bir Türkiye üniversitesinin lisans programında kayıtlı, 2. veya 3. sınıfta olan,

 • Toplumsal konulara duyarlı, insan hakları ve sivil toplum konularında çalışma motivasyonu olan 18 - 25 yaş atası gençler tarafından yapılabilmektedir.Başvurular bu sayfadan sadece online olarak yapılabilmektedir.

Başvuruların ön değerlendirmeleri Ağustos ayı içinde yapılacak olup, mülakat görüşmesine hak kazanıp kazanmadığınız 31 Ağustos 2023 Perşembe mesai bitimine kadar e-posta adresinize bildirilecektir.

Placeholder Image for Video Content

Neden Agora?

Agora sadece düşünsel ve kavramsal olarak bir araya geleceğimiz bir dünya değil; birlikte yaşamayı keşfederken her birimizi çepeçevre saracak bir yaşam alanı.

Tıpkı kuruluşumuza ilham kaynağı olan Alman yazar ve şair Heinrich Böll’ün dediği gibi bizim için de tek bir kelimenin bile ardında hayal edilmeyi bekleyen kocaman bir dünya gizli.

Agoranın ardındaki kocaman dünyaya bursiyerler fikir, enerji, yetenek ve dünyaya bakışlarıyla katkıda bulunurken, biz HBS olarak maddi desteğin yanı sıra; katılımcıların sivil toplum, demokrasi, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, farklılıklara saygı, toplumsal adalet, ekoloji gibi konular çerçevesinde haklarını sorgulayan ve koruyan, hakların gelişmesine katkı sağlayan aktif yurttaşlık yaklaşımlarını geliştirmek için bir öğrenme programı oluşturuyoruz.

Agora, 2022-2023 uygulama döneminde ilk defa uygulanacak. Bu programa katılacak gençler, Agora Demokrasi Topluluğunun ilk üyeleri olacak. Bu topluluk, önümüzdeki yıllarda programa katılacak olan diğer katılımcılarla birlikte büyüyecek.

Agora’da seni neler bekliyor?

Agora 10 aylık bir öğrenme programıdır.

Burs hak kazanan öğrenciler 2 sömestr (10 ay) boyunca aylık 5000TL olarak alacakları burs miktarının yanında, insan hakları ve sivil toplum konularıyla ilgili interaktif bir öğrenme ortamına dahil olacaklar.

Atölyeler: Katılımcılar demokrasi, insan hakları ve sivil toplum ile ilişkili konularda atölye çalışmalarına katılım sağlayacaklar. Agora Demokrasi Programında yer alacak atölye başlıkları şu şekilde:

 • Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları,
 • Gönüllülük ve aktif yurttaşlık,
 • Demokrasi,
 • Birlikte iyi yaşam,
 • Gençlik hakları ve kesişimsel kimlikler bağlamında gençlerin mevcut durumu,
 • İnsan hakları ve hak temelli yaklaşım,
 • Ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele,
 • Savunuculuk,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği,
 • Ekolojik haklar ve iklim krizi.

Bu atölye başlıkları için bir araya gelecek katılımcılar, atölye çalışmaları arasındaki süreçte ise, çevrimiçi bir güçlenme ağına dahil olacaklardır. Katılımcıların çeşitli bilgi kaynakları ve örneklerle tanıştırılmaları, güçlenmenin yaklaşımının sürece yayılması hedeflenmektedir.

Sivil Toplum Örgütleri ve Uzman Buluşmaları: Atölye çalışma başlıklarında üretimler yapan sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve uzmanlar, katılımcılarla bir araya geleceklerdir. Böylelikle katılımcıların, atölye konularının sivil toplum alanında nasıl hayat bulduğuna dair bir perspektif edinmeleri hedeflenmektedir.

Çalışma Ziyaretleri: Katılımcılarla yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yurt içi çalışma ziyareti takvimi, katılımcılarla birlikte belirlenecektir. Program kapsamında 4 günlük bir yurt dışı çalışma ziyareti planlanmaktadır.

Mezuniyet Projesi: Katılımcıların hep birlikte hayata geçirecekleri bir mezuniyet projesi üretmeleri hedeflenmektedir. Bu üretimin amacı, kapsamı ve hangi konuda olacağı katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

Katılımcılara bütün öğrenme süreci boyunca, programdan sorumlu HBS profesyonel çalışanları ile birlikte bir sivil toplum uzmanından oluşan öğrenme destek ekibi de eşlik edecektir.

Agora’nın öğrenme yaklaşımı ve vizyonu

Agora, topluluk kültürüne ve topluluk içi öğrenmeye inanır. Dolayısıyla aktif katılım için deneyimleme ortamı oluşturur ve katılımcıların bu ortama anlamlı katkı yapmaları için destekler sağlar.

Agora, interaktif ve katılımcı öğrenmeyi odağına alır. Katılımcı merkezlidir ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülecek esnek bir programdır. Katılımcıların olası bütün katkıları için, gerekli bütün düzenlemeleri yapmayı temel yaklaşımlarından biri olarak benimser.

Agora, 10 ay boyunca sürecek bir deneyim ve paylaşım kültürüne odaklanır. Bu öğrenme programı atölyeler, sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla buluşma, sürece yayılan bir güçlendirme ağına dahil olma, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri ve katılımcılar tarafından üretilecek mezuniyet projesinden oluşacaktır.

Agora, pilot uygulamanın önemine ve pilot uygulama döneminde üretilecek faydanın sürdürülebilir olmasına önem verir. Programın ilk yılına katılacak olan katılımcıları, topluluğun ilk mezunları olarak görür. Programın gelecek yıllarında “mezunlar grubunun” çalışmalara dahil olmasını ve deneyimlerini yeni katılımcılara aktarmasını önemser.

Agoraya kimler başvuru yapabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • YÖK tarafından tanınmış bir Türkiye üniversitesinin lisans programında kayıtlı
 • Toplumsal konulara duyarlı, insan hakları ve sivil toplum konularında çalışma motivasyonu olan 18 - 25 yaş arası gençler.

Başvurular buradan (başvuru süresi dolmuştur) , online olarak Heinrich Böll Stiftung Derneği web sayfası üzerinden yapılmalıdır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde etkisini gösteren depremden etkilenen öğrenciler için ek kontenjan açılmıştır ve bu öğrenciler başvurularını "depremden etkilenen öğrenciler için başvuru formu" (başvuru süresi dolmuştur)ndan yapmalıdır. Yapılan başvurular jüri tarafından ön elemeden geçirilecektir. Jürinin ön elemesini geçen ilk 12 (tam sayıyı jüri belirleyecektir) öğrenciyle mülakat yapılacak ve burs almaya hak kazanan öğrencileri belirlenecektir. Jüri bursiyerleri belirlerken cinsiyet eşitliğine dikkat edecektir. 

Öğrencilerin daha önceki eğitim hayatlarındaki başarı durumları, sosyal ve politik motivasyonları, herhangi bir sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerinde aktif olarak yer almaları, başvurular değerlendirilirken dikkate alınacak kriterler arasındadır.

Tam zamanlı çalışmıyor ve başka bir kuruluştan burs almıyor olmak bir diğer önemli kriterdir.

Başvuruda bulunan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu değerlendirmede göz öne alınacaktır.