egitimde-elestirel-dijital-okuryazarlik.jpg
El kitabı

Eğitimde Eleştirel Dijital Okuryazarlık:

Öğretmenden öğretmene
For free

Teyit ve Öğretmen Ağı işbirliğinde yürütülen “Öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık” projesi katılımcısı öğretmenlerle birlikte hazırlanan bu el kitabı, eğitimcilerin alana dair farkındalığını ve ilgisini besleyecek bölümlerin yanı sıra öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri etkinlik önerilere de yer veriyor. Teorinin pratik örneklerle desteklendiği el kitabı, eğitimin tüm paydaşlarının yararlanabileceği yaratıcı çözümlerle eleştirel düşünmenin eğitim ortamında da ortak bir değer olmasını amaçlıyor.

Bu el kitabı Teyit & Öğretmen Ağı işbirliğinde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle yürütülen “Öğretmenler için Eleştirel Dijital Okuryazarlık” projesinde öğretmenlerle birlikte hazırlanmıştır. 

İngilizcesi

Product details
Date of Publication
2021, Eylül
Publisher
Teyit
Licence