SOGI BM Bağımsız Uzmanı

SOGI BM Bağımsız Uzmanı

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı korumaya ilişkin BM Bağımsız Uzmanı, İnsan Hakları Konseyi’nin 32/2 sayılı kararıyla görevlendirildi ve BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atandı.

Bağımsız uzman, bireylere cinsel yönelimleri ya da cinsiyet kimlikleri temelinde uygulanan şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldırma yollarıyla ilgili uluslararası insan hakları mekanizmalarının uygulanmasını değerlendirmek ve şiddet ve ayrımcılığın temel nedenlerini ele alıp tanımlamak üzere davet edildi.