Brexit: İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Irkçılık

blog

İngiltere’de yaklaşık 3.3 milyon Müslüman yaşıyor, neredeyse İngiltere’de yaşayan Avrupalıların sayısı kadar. İngiltere uzun yıllar, bütün dini gruplar için Avrupa’da güvenli bir ülke gibi görünüyordu. Ama Brexit kampanyasından beri İngiliz Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırılar artıyor. 

Teaser Image Caption
Brexit’ten beri özellikle Müslüman kadınlara saldırılar oldukça arttı.

Özellikle 2016’daki Brexit referandumu ve 2017’deki terör saldırıları -22 Mart 2017’de Westminister Köprüsü’nde, 22 Mayıs 2017’de Manchester’da ve 3 Haziran’da Londra Köprüsü’nde- İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları gerek sanal dünyada gerekse sokakta artırdı. Bunun yanında özellikle ayrımcılık ve vandalizmde artış görüldü. Tell MAMA örgütü, daha referandumun ertesi günü, 24 Haziran 2016’da İslam düşmanı vakalarda %475’lik bir artış olduğunu bildirdi.

Tell MAMA: İngiltere’de Müslümanların Sesi

Tell MAMA (Müslüman Karşıtı Saldırıların Ölçümü), İngiltere’de Müslümanlara karşı yapılan nefret suçlarını ve ırkçılığı gözlemleyen ve kurbanların haklarını koruyan, 2012’de kurulmuş bir organizasyon. Müslümanlara (ya da Müslüman sanılanlara) yapılan nefret suçları kişilere, kişisel mülke ve dini kurumlara yapılan dilsel ve fiziksel saldırıları içermektedir.

Organizasyon, çalışmalarıyla, Müslümanlara karşı işlenilen nefret suçları konusunda İngiliz toplumunun ve siyasetinin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Bu suça maruz kalanlar, yaşadıklarını web sitesi üzerinden bildirebiliyorlar. Tell MAMA bu bildirimleri değerlendiriyor, psikolojik ve hukuki destek sunuyor, Müslümanları daha güçlü bir şekilde desteklemek için polis ve hükümet yetkilileriyle işbirliği yapıyor. Tell MAMA’nın yöneticisi Iman Atta, “Dünya güvensiz bir yer haline geldi,” diyor. “Bütün bu gelişmeler sırasında kurbanların sesleri duyulmadı ve hukuka başvuru süreçleri de genellikle iyi sonuçlanmadı.”

Nina Locher

Heinrich Böll’ün Brexit-Blog sitesinin yazarıdır ve İngiltere’deki güncel gelişmeler üzerine yazmaktadır.

Şu sıralar London School of Economics’te Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı’nı tamamlamaktadır. 2016 ve 2018 yılları arasında Berliner Zentrale Heinrich Böll Vakfı’nda Türkiye ve Yunanistan ile ilgili projelerin yanında, Avrupa’daki enerji dönüşümü konusunda çalışmıştır.   

Brexit-Blog’da İngiltere’deki gelişmelerin yanı sıra, cinsiyet ve LGBTQ+, Bregret ve Breixt Kuşağı gibi geniş kapsamlı konuları ele almaktadır.

Brexit Referandumundan Beri Müslümanlara Karşı Irkçılık

2017 yılında Tell MAMA’ya doğrulanmış 1201 nefret suçu ihbarı gerçekleşmiştir. Bunların %70 doğrudan (sanal olmayan) karşılaşmayla gerçekleşmiştir ve bu 2016’ya göre %30’luk bir artış demektir (2015’den 2016’ya da %47’lik bir artış gerçekleşmiştir). Bu, son yıllarda genel olarak büyük bir artış olduğu anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, İslam düşmanı saldırıların kurbanı çoğunlukla kadınlardır (%57,5).

Brexit yanlılarının kampanyasında İslam resmi olarak bulunmasa da, Müslümanlara karşı önyaragı ve ırkçılık kampanya boyunca kullanıldı. AB karşısı UKIP partisinin eski başkanı Nigel Farage, referandumdan kısa bir süre önce, üzerinde binlerce mültecinin olduğu bir poster dağıttı. Posterde şöyle bir slogan vardı: “AB hepimizi yüzüstü bıraktı.”

Ayrıca kampanya, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme olasılığını kullanarak Türkiye’yi de gündeme aldı. Kampanya yürütücüsü Boris Johnson ve Michael Gove, Türkiye’nin AB üyesi olması halinde 80 milyon Türkün İngiltere’ye gelebileceğini, böylece İngiltere’de Türk suçluların cirit atabileceğini dile getirmiştir. Bu tür ifadeler, Türk Müslümanlara karşı zaten var olan önyargıları güçlendirmiştir.

Müslümanlara Karış Olumsuz Kamuoyu grafiği çevirisi

  1. Müslümanlara Karış Olumsuz Kamuoyu

Toplum, Müslümanların “İngiliz Değerleri”ne olan bağlılığından şüphe duyuyor (n= 1647, 2015 anketi)

Müslümanlar “İngiliz Değerleri”nde ortaklaşıyor mu?

%8’in cevabı bilmiyorum oldu.

%46 Hayır, yalnızca küçük bir azınlık Müslüman İngiliz değerlerinde ortaklaşıyor.

%46 Evet, Müslümanların çoğu ya da tamamı İngiliz değerleriyle ortaklaşıyor.

Müslümanlar iyi entegre oldu mu?

%8’in cevabı bilmiyorum oldu.

%50 Hayır, yalnızca küçük bir azınlık Müslüman entegre oldu.

%42 Evet, Müslümanların çoğu ya da tamamı iyi entegre oldu.

İngiliz kamuoyunun Müslümanlar hakkında birbiriyle çelişen görüşleri ve yanlış anlamaları var.

1998 ve 2009 yılları arasında gazetelerde İslam ve Müslümanlarla ilgili kullanılan ilk 10 sözcük

Topluluk, Dünya, Kadın, Ülke, Lider, Aşırılıkçı, Nüfus, İmam, Grup, Erkek

Yapılan niceliksel analize göre, Müslümanlar çoğunlukla homojenlik temelinde kurgulanmakta ve çatışmayla ilişkilendirilmektedir. Bu bulgu, Müslüman cemaati ve Müslüman dünyayı, çabuk öfkelenen, İngiltere ve genel olarak “Batı”yla uzlaşma yerine gerilim içinde bulunan, radikal “unsurlar” barındıran ve çok tepkisel olan homojen bir yapı olarak gösteren niteliksel çalışmayla da desteklenmiştir. (S. 275)

Bu gelişmeler yalnızca İngiltere’de olan durumun bir yansıması değil: YouGov 2019’un bir araştırmasına göre, İngilizlerin %36’sı İslam’ın Batı değerleriyle uyuşmadığını düşünürken, aynı şekilde düşünen Fransızların oranı %46, Almanların ise %47 oranında gözüküyor.

Brexit sürecindeki gelişmeler, insanların, kökenleri ve dinleri üzerinden politik amaçlar ve yönlendirme için araçsallaştırılabileceğini gösteriyor; hem de uzun yıllardır, Fransa ve Almanya’nın aksine çoğulcu bir toplum modeli örneği olan İngiltere gibi ülkelerde bile. Brexit’ten beri İngiltere, özellikle daha önce hak ihlali ve ayrımcılık yaşayan insanlar için kırılgan bir yer haline gelmiştir.

Bu her şeyden önce şu anlama geliyor: Hangi kökenden gelirse gelsin ve hangi inancı olursa olsun herkesin özgür ve güvenli bir şekilde yaşayacağı bir toplum inşa etmek için önümüzde daha uzun bir yol var.